Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВПЛИВ ПОПЕРЕДНИКІВ ТА СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ НА ВРОЖАЙ ТА ЯКІСТЬ ОЗИМОЇ І ЯРОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ПОЛІССЯ

ВПЛИВ ПОПЕРЕДНИКІВ ТА СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ НА ВРОЖАЙ ТА ЯКІСТЬ ОЗИМОЇ І ЯРОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ПОЛІССЯ

Назва:
ВПЛИВ ПОПЕРЕДНИКІВ ТА СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ НА ВРОЖАЙ ТА ЯКІСТЬ ОЗИМОЇ І ЯРОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ПОЛІССЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,13 KB
Завантажень:
87
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
ГРИНИК Ігор Володимирович
УДК: 633:11:631.874.3.98
ВПЛИВ ПОПЕРЕДНИКІВ ТА СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ НА
ВРОЖАЙ ТА ЯКІСТЬ ОЗИМОЇ І ЯРОЇ ПШЕНИЦІ
В УМОВАХ ПОЛІССЯ
06.01.01 - загальне землеробство
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ - 2000


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в лабораторії агрохімії Чернігівської державної cільськогосподарської дослідної станції і Інституті агроеколо-гії та біотехнології УААН.
Науковий керівник: Бердніков Олександр Михайлович,
доктор сільськогосподарських наук, професор,
завідувач лабораторії агрохімії Чернігівської державної сільськогоспо-дарської дослідної станції
Офіційні опоненти: Дегодюк Едуард Григорович ,
доктор сільськогосподарських наук,
професор, завідувач відділу агрохімії та фізіології
рослин Інституту землеробства УААН
Кротінов Олексій Павлович,
кандидат сільськогосподарських наук,
доцент кафедри землеробства
Національного аграрного університету
Провідна установа: Інститут сільського господарства Полісся УААН, м. Житомир
Захист відбудеться "_20_" вересня 2000 р. о 12 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради
Д 27.361.01 при Інституті землеробства УААН.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту землеробства УААН.
Автореферат розіслано "17 " серпня 2000 року
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради,
кандидат сільськогосподарських наук Л.О. Кравченко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Збільшення збору зерна і підвищення його якості залишається основною проблемою сільськогосподарського виробництва України. В умовах сучасного землеробства виробництво зерна, як правило, залишається рентабельним. Знайти оптимальне вирішення питань високопродуктивного виробництва зерна, одержання стійких за роками урожаїв - значить науково обґрунтувати перспективний шлях розвитку села України. (В.Ф. Сайко, Е.Г. Дегодюк, 1994).
Як свідчить вітчизняний і зарубіжний досвід, високорентабельне зернове господарство буває енерговитратним, наукоємним і еко-логічно безпечним. Грунтово-кліматичний потенціал України дозволяє зробити виробництво зерна високоефективним і конкурентоздатним.
Актуальність порушеної проблеми обумовлена і тим, що рівень родючості ґрунтів нашої країни значно вищий, ніж у сусідніх дер-жавах, рівень кваліфікації селян, машинно-тракторний парк і мате-ріально-технічна база колективних господарств сьогодні ще здатні забезпечити достатньо високий рівень організації робіт, з метою одержання урожайності та валових зборів зерна, визначених вимогами продовольчої безпеки та відповідними директивними документами. До того ж, ринки збуту сусідніх держав, в першу чергу країн СНД, здатні прийняти зерно України на взаємовигідних умовах. Сегментація ринку продовольчих товарів нині і в найближчо-му майбутньому вигідно визначає зерно пшениці, як стратегічно цін-ний і економічно прибутковий продукт .
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є складовою частиною тематичного плану Чернігівської державної сільськогосподарської дослідної станції і у відповідності до завдання комплексної науково-технічної програми (НТП) “Продовольство-95” проекту “Родючість ґрунтів” на 1995 р.; 1996-2000 рр., а також за завданням А 01002329Р “Розробити і удосконалити зональні ресурсозберігаючі технології застосування добрив у сівозмінах, які забезпечують підвищення ефективної родючості ґрунту, високі і якісні врожаї сільськогосподарських культур з урахуванням охорони навколишнього середовища” та за завданням “Розробити та реалізувати на практиці моделі сталих агроекологіч-них систем на засадах відновлення природних ресурсів ї оптимальні структури сільськогосподарських ландшафтів”.
Мета і завдання досліджень. Розробити комплекс агротехнічних, агрохімічних та агроекологічних заходів, які забезпечують одержання високих і сталих урожаїв високоякісного зерна озимої та ярої пшениці. Для досягнення цієї мети передбачалось вирішити такі завдання:
- знайти оптимальне вирішення використання гною, попередників, біопрепаратів та мінеральних азотних добрив як в чистому вигляді, так і в їх поєднанні;
- встановити оптимальні дози азотних добрив на різних агротехнічних фонах і попередниках при вирощуванні ярої пшениці, здійснити порівняльну оцінку цієї культури відносно ячменю і вівса;
- виявити умови ефективного використання біологічного і тех-нічного азоту при виробництві зерна пшениць;
- встановити закономірності вимивання водорозчинного гумусу та нітратно-го азоту за межі кореневмісного шару ґрунту залежно від по-передників та фону добрив;
- дати енергетичну та економічну оцінки основних ланок висо-копродуктивного зернового господарства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ВПЛИВ ПОПЕРЕДНИКІВ ТА СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ НА ВРОЖАЙ ТА ЯКІСТЬ ОЗИМОЇ І ЯРОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ПОЛІССЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок