Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБЛІК ТА АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

ОБЛІК ТА АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Назва:
ОБЛІК ТА АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,52 KB
Завантажень:
523
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ
Чумак Оксана Володимирівна
УДК 657.471.76:640.43
ОБЛІК ТА АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ПІДПРИЄМСТВАХ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Спеціальність 08.06.04 бугалтерський облік, аналіз та аудит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Харківському державному університеті харчування та торгівлі Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент
Оспіщев Віктор Іванович,
Харківський державний університет харчування та торгівлі,
професор кафедри бугалтерського обліку та аудиту
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Нападовська Любов Василівна,
Київський національний торговельно-економічний університет,
завідувач кафедри бугалтерського обліку та аудиту
кандидат економічних наук, доцент
Губачова Ольга Марківна,
Полтавський університет споживчої кооперації України
завідувач кафедри бугалтерського обліку і аудиту
Провідна установа Східноукраїнський національний університет
ім. Володимира Даля, кафедра бугалтерського обліку та аналізу,
господарської діяльності
Міністерства освіти і науки України, м. Луганськ
Захист дисертації відбудеться “26“ квітня 2006 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.088.02 Харківського державного університету харчування та торгівлі за адресою:
61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333, ауд. 45.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного університету харчування та торгівлі за адресою:
61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333.
Автореферат розісланий “24” березня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.Л. Савицька
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Підвищення ефективності функціонування підприємств ресторанного господарства вимагає суттєвої реорганізації їхньої системи управління. Зазначені підприємства, здійснюючи свою діяльність, виконують три функції: виробництво продукції, організацію споживання та реалізацію. Домінуючою є функція виробництва, яка передбачає виготовлення продукції для задоволення потреби населення у харчуванні і, відповідно, понесення виробничих витрат.
Проте, незважаючи на прийняття П(С)БО, більшість підприємств ресторанної галузі продовжують використовувати в бухгалтерському обліку елементи господарського механізму торгівлі, при якому стає проблематичним облік собівартості та визначення рентабельності окремих видів продукції, що обумовлює необхідність гармонізації обліку собівартості із П(С)БО та підвищення ефективності управління витратами.
Вагомий внесок у дослідження питань теорії та методології обліку витрат і формування собівартості продукції зробили вітчизняні вчені: Бородкін О.С. Белебеха І.О., Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Кужельний М.В., Нападовська Л.В., Сопко В.В., Столяров Я.С., Чумаченко М.Г., Мних Є.В, Осадчий Ю.І., Оспіщев В.І., Янчева Л.М. та інші. У дисертаційній роботі осмислено розробки зарубіжних економістів щодо зазначених питань, зокрема: Маргуліса А.Ш., Вахрушиної М.А., Хамідулліної Г.Р., Чернова В.А., Палія В.Ф., Дж. Шанка, Ч.Т. Хорнгрена, Б. Райан, К. Друрі та інших.
Вивчення теоретичних положень, праць вітчизняних і зарубіжних вчених, практики діяльності підприємств галузі окреслили коло недостатньо опрацьованих питань, а саме: відсутність систематизованої інформації щодо обліку витрат виробництва; наявність неефективного механізму формування собівартості продукції з відхиленнями від діючого П(С)БО 16 „Витрати”; недосконалий аналітичний інструментарій щодо визначення резервів зниження і прогнозування рівня витрат тощо.
Втім, проблема методологічного і нормативного забезпечення обліку та аналізу собівартості продукції і витрат підприємств ресторанного господарства в науковій економічній літературі вивчена недостатньо повно. Враховуючи специфіку виробничого процесу на підприємствах ресторанного господарства та неоднозначний методичний підхід до обліку витрат, постає необхідність наукового обґрунтування принципів формування та організації обліку собівартості виготовленої продукції.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ОБЛІК ТА АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок