Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СПОВІДАЛЬНО-МОЛИТОВНІ МОТИВИ В УКРАЇНСЬКІЙ КЛАСИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (генеза, типологія, ідіостилі)

СПОВІДАЛЬНО-МОЛИТОВНІ МОТИВИ В УКРАЇНСЬКІЙ КЛАСИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (генеза, типологія, ідіостилі)

Назва:
СПОВІДАЛЬНО-МОЛИТОВНІ МОТИВИ В УКРАЇНСЬКІЙ КЛАСИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (генеза, типологія, ідіостилі)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,92 KB
Завантажень:
475
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА
БЄЛОБРОВА Тетяна Анатоліївна
УДК 821.161.2-0:[248.143+248.156]
СПОВІДАЛЬНО-МОЛИТОВНІ МОТИВИ
В УКРАЇНСЬКІЙ КЛАСИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
(генеза, типологія, ідіостилі)
10.01.06 – теорія літератури
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Тернопіль –2007
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі зарубіжної літератури факультету іноземних мов Ізмаїльського державного гуманітарного університету, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник: доктор філологічних наук,
Кодак Микола Пилипович Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, провідний науковий співробітник відділу теорії літератури
Офіційні опоненти:
v
доктор філологічних наук, професор
Клочек Григорій Дмитрович
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, завідувач кафедри української літератури та журналістики.
v
кандидат філологічних наук, доцент
Бистрова Олена Олександрівна,
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, доцент кафедри іноземних мов та компаративістики.
Захист відбудеться 30.06. 2007 року о _14__ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 58.053.02. в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м.Тернопіль, вул. Кривоноса, 2.
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м.Тернопіль, вул.Кривоноса ,2).
Автореферат розісланий 28.05.2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Гижий В.Л.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Українська мистецька традиція має тривалу історію художнього розвою релігійно-містичних, зокрема сповідально-молитовних мотивів. Вони охоплюють істотну частину духовної сфери; їх аксіологічна тяглість, адаптація й модифікація зумовлені об’єктивно. До цього спонукали драматичні колізії буття людини і нації, що стимулювали одвічні пошуки форм суб’єктивних стосунків із Богом, тяжіння до абсолютних начал.
Актуальність дослідження. За теперішніх спроб і прагнень відродити духовність цілком закономірним є процес повернення до сакральних архетекстів та похідних від них літературних жанрів, мотивів і тем, з’ясування їх ролі у формуванні гуманістичної свідомості. На часі й дослідження молитвоцентричного тексту в різних синхронних та діахронних виявах і метаморфозах.
Науковий інтерес до містичної сфери в сучасному українському літературознавстві зростає. Однак це стосується переважно функціонування релігійних, зокрема біблійних образів, фабул, мотивів у творчості того чи того письменника, впливів Святого Письма, християнської доктрини на духовно-етичні й світоглядні позиції митців. Тим часом їхні естетичні засади, а головне – художні якості літературних текстів здебільшого лишаються поза увагою.
Недостатньо з’ясовано й теоретично обґрунтовано низку проблем, пов’язаних із генологією сакральних текстів, їх мотивною структурою, символіко-алегоричним дискурсом, наратологічним ладом, часопросторовою організацією тощо. Однією з актуальних проблем сучасного літературознавства, зокрема теорії конкретного жанрового факту, є становлення жанрів молитви і сповіді в національній мистецькій традиції. Важливо простежити й динаміку руху відповідних мотивів у творах різних родо-видо-жанрових модифікацій. Художня практика українських письменників-класиків дає достатньо матеріалу для розгляду означеного кола питань. Процес відтворення об’єктивної картини розвитку української літератури, що відбувається нині, актуалізує тему дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження здійснювалось у рамках наукової теми кафедри зарубіжної літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету „Закономірності розвитку світового літературного процесу”. Тема й план-проспект дисертації схвалені на засіданні бюро наукової ради НАН України з проблеми „Класична спадщина та сучасна художня література”(витяг з протоколу №1 від 24 лютого 2004р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: СПОВІДАЛЬНО-МОЛИТОВНІ МОТИВИ В УКРАЇНСЬКІЙ КЛАСИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (генеза, типологія, ідіостилі)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок