Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СУБ?ЄКТНО-ОБ?ЄКТНІ ДЕТЕРМІНАНТИ В СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІЙ СТРУКТУРІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВI

СУБ?ЄКТНО-ОБ?ЄКТНІ ДЕТЕРМІНАНТИ В СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІЙ СТРУКТУРІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВI

Назва:
СУБ?ЄКТНО-ОБ?ЄКТНІ ДЕТЕРМІНАНТИ В СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІЙ СТРУКТУРІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВI
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,36 KB
Завантажень:
252
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
ГЕЙНА Оксана Володимирiвна

УДК 81?367.332
СУБ?ЄКТНО-ОБ?ЄКТНІ ДЕТЕРМІНАНТИ
В СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІЙ СТРУКТУРІ
ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ
В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВI
Спецiальнiсть 10.02.02 – російська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Днiпропетровськ – 2005


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Херсонському державному університетi,
Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, професор
Бєляєв Юрій Іванович,
Херсонський державний університет,
ректор.
Офіційні опоненти: доктор фiлологiчних наук, професор
Э?анова Людмила Петрiвна,
Нацiональний педагогiчний унiверситет
iм. М.П.Драгоманова,
професор кафедри росiйськоi мови;
кандидат фiлологiчних наук, доцент
Сахарова Ольга Вiкторiвна,
Киiвський славiстичний унiверситет,
доцент кафедри украiнськоi фiлологii.
Провідна установа: Киiвський нацiональний лiнгвiстичний унiверситет,
кафедра фонетики i граматики слов?янських мов,
Мiнiстерство освiти i науки Украiни,
м. Киiв.
Захист вiдбудеться “ 3 ” березня 2005 року о 12 годинi на засiданнi спецiалiзованоi вченоi ради К . . для захисту дисертацiй на здобуття наукового ступеня кандидата фiлологiчних наук при Днiпропетровському нацiональному унiверситетi за адресою: 49050, м.Днiпропетровськ, пр-т Гагарiна, 72, ауд. 804.
Э? дисертацiєю можна ознайомитися в бiблiотецi Днiпропетровського нацiонального унiверситету за адресою: 49050, м.Днiпропетровськ, вул.Казакова, 8.
Автореферат розiслано “3” лютого 2005 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради |
М.С.Ковальчук


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть дослiдження. Для російського мовознавства актуальним є багатоаспектне дослiдження суб?єктно-об?єктних детермiнантiв як незалежних поширювачiв рiзноманiтних структур речення, оскiльки це є конкретним внеском в опис граматичноi органiзацii речення.
Уже з кінця ХІХ ст. лінгвісти звертали увагу на особливостi позицii i роль у структурi речення певних вiдмiнкових i прийменниково-вiдмiнкових форм, iх “незалежнiсть” вiд iнших слiв, вiдсутнiсть формального зв?язку з ними та вiдношення до всього речення в цiлому.
Деякi аспекти цiєi проблеми знаходимо у працях Ф.І.Буслаєва, Д.М.Овсянико-Куликовського, О.О.Потебні, А.М.Пєшковського, Є.Куриловича, Є.В.Кротевича. Згодом до неi зверталися В.В.Виноградов, М.М.Прокопович, М.Д.Лісник, В.П.Малащенко та iншi вченi.
На початку 60-х рр. ХХ столiття росiйський мовознавець Н.Ю.Шведова у своiх працях висунула iдею про члени речення, що не залежать від будь-якого граматично домiнантного компонента й поширюють усе речення в цілому. Роботи Н.Ю.Шведової зумовили наукову дискусію щодо детермінантiв.
Теорiя зазначених членiв речення розроблялася як у спеціальних дослідженнях (Г.М.Акимова, Т.І.Антонова, І.К.Бабалян-Димарська, Ю.В.Єлісєєв, Т.А.Жданкіна, О.А.Крилова, І.П.Распопов, Я.І.Рословець, Л.М.Руденко, Г.Є.Тимофєєва, В.І.Чернов та iн.), так і в працях, присвячених вивченню загальних проблем синтаксису (П.Адамець, В.В.Бабайцева, В.А.Бєлошапкова, І.Р.Вихованець, К.Г.Городенська, Г.О.Золотова, О.О.Каминіна, Л.О.Кадомцева, І.І.Ковтунова, П.О.Лекант, Т.П.Ломтєв, Н.М.Олександров, В.М.Русанівський та iн.).
Проте суб?єктно-об?єктна детермінація не була об?єктом спецiального дослiдження, тому що опис детермінантних елементiв i структур у першу чергу було зосереджено на обставинних детермінантах. Невисвітленими залишалися також модально-номiнативний і компаративний аспекти вивчення суб?єктно-об?єктних детермінантів.
Отже, актуальність дисертаційної роботи визначається багатоаспектністю здiйсненого в нiй аналізу й системного опису суб?єктно-об?єктної детермінації в її формально-змістовній єдності на матерiалi сучасноi російськоi мови у зiвставленнi з украiнською, що безпосередньо пов?язано з дослідженням семантико-синтаксичної структури простого речення, поглибленням теорії головних і другорядних членів, виявленням обов?язкових та факультативних синтаксичних позицій у реченні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: СУБ?ЄКТНО-ОБ?ЄКТНІ ДЕТЕРМІНАНТИ В СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІЙ СТРУКТУРІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВI

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок