Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – НА ПОЧАТКУ ХХІ ст. (НА МАТЕРІАЛАХ КРИМУ)

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – НА ПОЧАТКУ ХХІ ст. (НА МАТЕРІАЛАХ КРИМУ)

Назва:
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – НА ПОЧАТКУ ХХІ ст. (НА МАТЕРІАЛАХ КРИМУ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,33 KB
Завантажень:
26
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВСТВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Рапацька Леся Павлівна
УДК 340.15:342.725(477)
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – НА ПОЧАТКУ ХХІ ст. (НА МАТЕРІАЛАХ КРИМУ)
Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ - 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Національного університету внутрішніх справ України
Науковий керівник доктор філологічних наук, професор,
Прадід Юрій Федорович,
Кримський юридичний інститут Національного
університету внутрішніх справ,
проректор з наукової роботи;
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, доцент,
Національна юридична академія України імені
Ярослава Мудрого МОН України, професор
кафедри конституційного права (м. Харків);
кандидат юридичних наук,
Чулінда Людмила Іванівна,
Міжгалузевий інститут управління,
доцент кафедри теорії держави і права (м. Київ)
Провідна установа Одеська національна юридична академія МОН України,
кафедра теорії держави і права (м. Одеса)
Захист відбудеться 03.11.2005 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.867.01 по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук в Інституті законодавства Верховної Ради України за адресою: 04053 м .Київ, пров. Несторівський, 4.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту законодавства Верховної Ради України за адресою: 04053 м. Київ, пров. Несторівський, 4.
Автореферат розіслано 03.10. 2005 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.М. Биков


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Характерною особливістю сучасної вітчизняної історико-правової науки є недостатній рівень дослідження процесів правового регулювання мовних відносин та мовної політики в Україні. Водночас в умовах відродження національної незалежності, розбудови суверенної Української держави все більшого значення набувають питання функціонування української мови в усіх сферах політичного, економічного і культурного життя країни. Гостро піднімається й проблема правового статусу мов національних меншин, зокрема й тих, представники яких проживають на території АРК. Саме тому дослідження актуальних історичних проблем, до яких належить й правове регулювання мовної політики, активний пошук оптимальних шляхів правового вирішення питань щодо статусу мов за допомогою сучасних теоретико-методологічних підходів вбачається одним із важливих завдань історико-правової науки. Крім того, певний дослідницький інтерес становить проблема пов’язана, з правовим регулюванням, правовим впливом.
У спадщину нашій державі лишилося чимало нерозв’язаних питань, пов’язаних з вирішенням національно-культурних проблем, до яких належать негативні наслідки орієнтованої на етнічне домінування політики Російської імперії у ХVІІІ – на початку ХХ ст., правлячої комуністичної партії та в СРСР у ХХ ст., що викликала нестабільність, могла призвести до соціального вибуху в суспільстві. Наукове осмислення здобутків і прорахунків правового регулювання мовної політики в Україні після здобуття нею незалежності, а також спроб юридичного вирішення питання щодо статусу української, російської та кримськотатарської мов в Автономній Республіці Крим, громадського руху за збереження рідної мови різними національними громадами, які проживали на території України та, зокрема, у Криму наприкінці дозволить вирішити доволі широке коло питань, які нещодавно стали актуальними в ході активного державотворчого процесу.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до п. 2.1 Постанови Президії Національної академії наук України від 27 вересня 2000 р. № , п.1.2 Переліку державних наукових і науково-технічних програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на 2002-2006 роки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2001 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – НА ПОЧАТКУ ХХІ ст. (НА МАТЕРІАЛАХ КРИМУ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок