Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Назва:
ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,29 KB
Завантажень:
75
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ОМЕЛЯНОВИЧ МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ
УДК 658.011
ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ
ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Донецькому державному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Садєков Алімжан Абдулович,
Донецький державний університет економіки і торгівлі
ім. М. Туган-Барановського Міністерства освіти і науки
України, завідувач кафедри економіки підприємства,
проректор з наукової роботи (м. Донецьк)
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Костирко Лідія Андріївна, завідувач кафедри фінансів Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (м. Луганськ)
кандидат економічних наук, доцент Омельченко Людмила Сергіївна, завідувач кафедри “Фінанси і банківська справа” Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь)
Провідна установа: Інститут економіки промисловості НАН України
Захист відбудеться 24 травня 2006 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 11.051.01 Донецького національного університету за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 198-а, ауд. 101.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.
Автореферат розісланий “21” квітня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої ради Овечко Г.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Підприємства є однією з головних ланок функціонування економіки держави. У сучасних умовах одним із найпоширеніших видів економічної діяльності підприємств у країні є торговельна, пов’язана з реалізацією споживчих товарів. Роздрібний товарооборот торговельних підприємств з 2000 р. по 2004 р. збіль-шився в 2,6 рази. Частка інвестицій у розвиток торговельної діяльності підприємств у загальному обсязі інвестицій в економіку України збільшилась з 3,2% у 2000 р. до 7,0% у 2004 р. Підприємства, що спеціалізуються на торговельній діяльності, є споживачами промислових товарів, продукції сільського господарства, експорту і тим самим забезпечують рух фінансових потоків із сфери споживання до товаровиробників. З огляду на це важливе значення має забезпечення економічних умов відтворювального розвитку цих підприємств з використанням не тільки внутрішніх можливостей, а й з урахуванням фінансових можливостей покупців, удосконалення процесів регулювання торговельної діяльності з боку держави, проведення оцінок її реструктуризації, інституціональних змін. Тому є необхідність у проведенні нових оригінальних досліджень цієї наукової ніші, які ґрунтуються на широкому порівняльному аналізі реформування соціально-економічних відносин у державі, оцінці його наслідків і переваг, створенні умов відтворювального розвитку підприємств.
Наукові аспекти аналізу діяльності торговельних підприємств досліджені у працях значної кількості вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів: А. Артем’єва, М. Баканова, М. Бакетта, І. Бланка, С. Бороздіна, О. Василика, Н. Власової, Б. Гоголя, А. Гребнєва, Г. Губерної, М. Гузя, К. Кінга, Я. Корнаї, Л. Костирко, О. Кошкарева, Л. Лігоненко, Ю. Лисенко, А. Мазаракі, С. Марцина, Г. Мюллера, В. Нордхауса, В. Ойкена, Л. Омельченко, П. Петрова, А. Поддєрьогіна, А. Садєкова, П. Самуельсона, А. Сидорової, Ф. Хміля, А. Фрідмана, М. Чумаченка, І. Шумпетера, А. Яковлєва та інших. Але в працях зазначених і інших авторів ще недостатньо висвітлено напрями формування економічних умов відтворювального розвитку торговельних підприємств як важливого чинника економічного зростання держави та задоволення потреб людей у товарах і послугах, що й зумовило актуальність теми дисертації, її мету та змістове висвітлення.
Зв'язок роботи з науковими програмами, темами, планами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок