Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРИСТОСОВАНІСТЬ І ЧАСТОТА КРОСИНГОВЕРУ У МУТАНТІВ DROSOPHILA MELANOGASTER ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ ТА ШТУЧНИХ ПЕРЕБУДОВ ГЕНОТИПУ

ПРИСТОСОВАНІСТЬ І ЧАСТОТА КРОСИНГОВЕРУ У МУТАНТІВ DROSOPHILA MELANOGASTER ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ ТА ШТУЧНИХ ПЕРЕБУДОВ ГЕНОТИПУ

Назва:
ПРИСТОСОВАНІСТЬ І ЧАСТОТА КРОСИНГОВЕРУ У МУТАНТІВ DROSOPHILA MELANOGASTER ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ ТА ШТУЧНИХ ПЕРЕБУДОВ ГЕНОТИПУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,67 KB
Завантажень:
78
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ – НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР
НАСІННЄЗНАВСТВА ТА СОРТОВИВЧЕННЯ
НАССЕР МОХ’Д ЮСЕФ АЛ-ШИБЛI
УДК: 575.3:577.222:595.773.4
ПРИСТОСОВАНІСТЬ І ЧАСТОТА КРОСИНГОВЕРУ У МУТАНТІВ DROSOPHILA MELANOGASTER ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ ТА ШТУЧНИХ ПЕРЕБУДОВ ГЕНОТИПУ
03.00.15 – генетика
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Одеса 2003
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Одеському нацiональному унiверситетi iм. I. I. Мечникова
Науковий керiвник: Тоцький Владлен Миколайович,
доктор бiологiчних наук, професор, Одеський
нацiональний унiверситет iм. I. I. Мечникова, завiдувач
кафедри генетики i молекулярної біології.
Офіційні опоненти: Сиволап Юрій Михайлович,
доктор бiологiчних наук, професор, академiк УААН,
директор Пiвденного бiотехнологiчного центру в
рослинництвi УААН i МОН України.
 
Герасименко Воладимир Пилиповч,
кандидат бiологiчних наук, доцент, завiдуiвач кафедри
селекції, генетики та захисту рослин Одеського
державного аграрного унiверситету Мiнагрополiтики
України.
Провiдна установа: Харкiвський нацiональний унiверситет i м. В. Н. Каразiна
МОН України.
Захист вiдбудеться “23” сiчня 2004 р.о 10:00 годинi на засiданнi
спецiалiзоваої вченої ради Д 41.363.01 Селекцiйно-генетичного iнституту – нацiонального центру насiннєзнавства та сортовивчення УААН, 65036, м. Одеса, Овiдiопольська дорога, 3.
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Селекцiйно-генетичного iнституту – Нацiонального центру насiннєзнавства та сортовивчення УААН за адресою: 65036, м.
Одеса, Овiдiопольська дорога, 3.
Автореферат розiсланий “11 ” грудня 2003 р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради Сiчкар В. I.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Широке застосування в генетиці індукованого мутагенезу та аутбридингу, впровадження генноінженерних та інших біотехнологічних методів збуджує інтерес до проблеми вивчення адаптивних здатностей генетично модифікованих генотипів. Не менш важливим є дослідження змін пристосованості генотипів за процесу старіння, яке також супроводжується зміною генного балансу із-за накопичення в генотипі мутаційних та інших змін. В усіх випадках, коли гени взаємодіють у зміненому генетичному середовищі, це може істотно впливати на реалізацію генетичної інформації, включаючи становлення таких складових пристосованості як плодючість, життєздатність, тривалість життя та ін. Слід зазначити, що вивчення функцій окремих генів у зміненому генофоні сприяє поглибленню і конкретизації відомих теорій і гіпотез про коадаптовані гени [Айала, Кайгер, 1988; Жученко, 1980], компенсаційні [Струнников, 1987] та адаптаційні [Тоцкий и др., 2002] комплекси генів тощо. Всі ці теорії і гіпотези, важливість яких для генетики і селекції не викликає сумніву, потребують молекулярно-генетичного і генетико-біохімічного трактування. На жаль, інформації про те, як впливають на зазначені блоки і комплекси генів природні і штучні перебудови генотипів, дуже мало.
Сказане свідчить про те, що вивчення експресивності окремих структурних генів, частоти кросинговеру і фенологічних показників пристосованості у генетично модифікованих генотипів в залежності від віку особин є актуальною проблемою генетики, яка має важливе загальнобіологічне значення
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана на кафедрі генетики і молекулярної біології Одеського національного університету і є складовою частиною наукових досліджень по темі № 698 (№ державної реєстрації 0197008973) “Вікові особливості життєздатності і мейотичної рекомбінації у дрозофіли в залежності від генотипу, штучного заміщення хромосом і умов утримання”.
Мета і задачі досліджень. Метою даної роботи було вивчення змін частоти кросинговеру, функціональної активності локуса Adh і стану основних компонентів пристосованості у лінійних мух D. melanogaster в залежності від віку та експериментально створених перебудов генотипу.
Відповідно до поставленої мети ставили такі задачі:
1.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПРИСТОСОВАНІСТЬ І ЧАСТОТА КРОСИНГОВЕРУ У МУТАНТІВ DROSOPHILA MELANOGASTER ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ ТА ШТУЧНИХ ПЕРЕБУДОВ ГЕНОТИПУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок