Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА БОЛГАРІЇ ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1919-1923 рр.)

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА БОЛГАРІЇ ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1919-1923 рр.)

Назва:
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА БОЛГАРІЇ ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1919-1923 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,70 KB
Завантажень:
353
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПЕКАРЄВ ІГОР МАРКОВИЧ
УДК 94(497.2):327”1919/1923”
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА БОЛГАРІЇ
ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1919-1923 рр.)
Спеціальність 07.00.02 – Всесвітня історія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Донецьк – 2004
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано на кафедрі міжнародних відносин та зовнішньої політики Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – доктор історичних наук, професор
Крапівін Олександр Васильович,
завідувач кафедри міжнародних відносин
та зовнішньої політики
Донецького національного університету
Офіційні опоненти – доктор історичних наук, професор
Рябцев Володимир Павлович,
професор кафедри філософських і
соціальних наук
Київського національного
торгівельно-економічного університету
кандидат історичних наук, доцент
Мінгазутдінов Ігор Олександрович,
доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету ім.Тараса Шевченка
Провідна установа – Інститут історії України НАН України (відділ всесвітньої історії та міжнародних відносин) м.Київ
Захист відбудеться “      ”      грудня      2004 р. о    .00    годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 11.051.02 у Донецькому національному університеті за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24, ІІ корп., ауд.32.
З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Донецького національного університету (83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24).
Автореферат розісланий “      ”      листопада      2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої Вченої ради Бут О.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах розвитку сучасної України виникла тенденція – підвищення інтересу до найбільш вагомих подій минулого, з яких можна почерпнути досвід будівництва самостійної зовнішньополітичної лінії поведінки держави, яка опинилася за збігом обставин у нових геополітичних умовах.
Саме тому на сучасному етапі розвитку вітчизняної історіографії є актуальним дослідження маловивчених проблем історії, до яких належить проблема зовнішньої політики уряду Болгарської землеробської народної спілки (БЗНС) у 1919-1923 рр.
Звернення до подібної тематики зумовлене логікою розвитку вітчизняної історичної науки, яка намагається проаналізувати та узагальнити історичне минуле у зв’язку з розробкою нових підходів будування цілісної картини світу.
Історія Болгарії у ХХ столітті характеризується особливим динамізмом, складністю соціальних, економічних та політичних процесів. Країна була час-тиною загальноєвропейського політичного руху, але зі своєю яскравою бал-канською специфікою. Змінювалися форми керування, політичні режими, зов-нішні та внутрішні орієнтири розвитку – все це відбилося драматично на долі суспільства та його лідерів, окремих соціальних груп та цілих поколінь. Наприкінці століття у Болгарії, як і в Україні, почався суперечливий процес змі-ни суспільно-політичного ладу та зовнішньої політики, що закономірно привер-тає увагу до цих подій не тільки дослідників, але й української громадськості.
Для України, незалежний статус якої складає вже понад 13 років, досвід Болгарії у взаємовідносинах із великими державами може стати корисним за сучасних умов, коли нашій молодій державі потрібно знайти своє місце в Європі.
Необхідність наукового вивчення цієї проблеми зумовлена й тим, що у вітчизняній історіографії не було праць, в яких зовнішня політика Болгарії після закінчення Першої світової війни досліджувалась комплексно.
Зв’язок роботи з науковими планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано в колі комплексної наукової теми, яка розробляється кафедрою між-народних відносин та зовнішньої політики Донецького національного універси-тету „Міжнародні відносини в умовах глобалізації: регіональні виміри” (№Г-01/44) та держбюджетної теми: „Міжетнічні та міжнаціональні стосунки Ук-раїни, держав СНД та Балтії 1990-2005 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА БОЛГАРІЇ ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1919-1923 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок