Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ КІНЕТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ МОНО-ІЄРУСАЛИМСЬКОГО

ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ КІНЕТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ МОНО-ІЄРУСАЛИМСЬКОГО

Назва:
ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ КІНЕТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ МОНО-ІЄРУСАЛИМСЬКОГО
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,05 KB
Завантажень:
241
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Чуб Костянтин Федорович
УДК 517.9
ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ КІНЕТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ
МОНО-ІЄРУСАЛИМСЬКОГО
01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Київ – 2000
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі математичних методів
еколого-економічних досліджень факультету кібернетики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук,
професор Ляшенко Ігор Миколайович (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри математичних методів
еколого-економічних досліджень)
Офіційні опоненти:
Доктор фізико-математичних наук, професор
Кіфоренко Борис Микитович (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри
механіки суцільних середовищ)
Кандидат фізико-математичних наук Смирнов Сергій
Анатолійович (Інститут космічних досліджень
НАН України і НКА України, вчений секретар)
Провідна установа - Інститут кібернетики
імені В.М.Глушкова НАН України, відділ
оптимізації керованих процесів.
Захист відбудеться “05” жовтня 2000р. о 10 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.09 Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, Київ, пр. Глушкова, 2, корп. 6, ауд. 40.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий “4” вересня 2000р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.П.Шевченко
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Математичне моделювання процесів росту популяцій є областю широкого використання динамічних моделей у біології. Особливий інтерес тут викликають задачі прикладного характеру, пов’язані з застосуванням динамічних моделей для керування біотехнологічним синтезом. У розвиток кінетичного моделювання популяцій вагомий внесок зробили Белянін В.М., Варфоломєєв С. Д., Заславський Б.Г., Ієрусалимський Н.Д., Колмогоров А.М., Ковров Б.Г., Ляшенко І.М., Мінкевич І.Г., Перт С.Д., Печуркін М.С., Пих Ю.А., Полуектов Р.А., Романовський Ю.М., Степанова Н.В., Свірежев Ю.М., Терсков І.А., Чернавський Д.С. та багато інших вчених.
Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених оптимальному керуванню динамікою чисельності популяцій, проблемі розв’язності такого типу задач приділялось дуже мало уваги. Фазові змінні, що означають чисельність популяції, можуть приймати лише невід’ємні значення і допустимі керування повинні приводити до збереження цієї властивості. Виникає необхідність застосування нових методів, що орієнтуються на процеси керування об’єктами, які еволюціонують у конусах та мають такі обмеження на допустимі керування, при яких нульові значення керуючих змінних лежать на границі області їх допустимих значень.
Найбільш перспективними є методи дослідження оптимального росту мікроорганізмів з використанням кінетичної моделі Моно-Ієрусалимського, що описує ріст мікроорганізмів за допомогою системи трьох нелінійних диференціальних рівнянь відносно біомаси популяції, поживного субстрату та продуктів обміну (метаболітів). Основою для оптимізації є постановка спеціальних задач оптимального керування – задач “оптимального збирання врожаю”. Ляшенком І.М. зроблені постановки різних узагальнень цієї задачі оптимального керування для нелінійної кінетичної системи і вивчені відповідні оптимальні врівноважені режими. Проте залишаються ще не вивченими питання побудови магістральних траєкторій, керованості нелінійної кінетичної системи, синтез оптимального керування, дослідження стійкості ковзних режимів, що виникають при автоматичному керуванні системою, та інше. Найбільш актуальною математичною проблемою є розробка методів знаходження оптимальних керувань для нелінійної кінетичної системи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до плану наукових досліджень кафедри математичних методів еколого-економічних досліджень факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (держбюджетна тема 97067 - математичне моделювання та алгоритми розв’язування задач оптимізації еколого-економічних систем, номер держреєстрації 0197U003334).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ КІНЕТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ МОНО-ІЄРУСАЛИМСЬКОГО

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок