Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ В СЕЛЕКЦІЇ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ НА БАЗІ ІНДУКОВАНИХ МУТАЦІЙ

СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ В СЕЛЕКЦІЇ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ НА БАЗІ ІНДУКОВАНИХ МУТАЦІЙ

Назва:
СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ В СЕЛЕКЦІЇ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ НА БАЗІ ІНДУКОВАНИХ МУТАЦІЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,63 KB
Завантажень:
463
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Українська академія аграрних наук
селекційно-генетичний інститут – Національний центр
насіннєзнавства та сортовивчення
ХОМЕНКО ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА
УДК 633.11“324”:631.528.7
СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ В СЕЛЕКЦІЇ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ НА БАЗІ ІНДУКОВАНИХ МУТАЦІЙ
06.01.05 – селекція рослин
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Одеса – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Білоцерківському державному аграрному університеті
Міністерства аграрної політики України
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор
Васильківський Станіслав Петрович,
Білоцерківський державний аграрний університет
Міністерства аграрної політики України,
завідувач кафедри селекції та насінництва,
декан агрономічного факультету
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор
Базалій Валерій Васильович,
Херсонський державний аграрний університет
Міністерства аграрної політики України,
завідувач кафедри рослинництва, генетики, селекції
та насінництва
кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
Лавриненко Юрій Олександрович,
Інститут землеробства південного регіону УААН
завідувач лабораторії селекції кукурудзи
Провідна установа: Миронівський інститут пшениці ім. В.М Ремесла УААН (с. Центральне)
Захист відбудеться „8” вересня 2006 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.363.01 при Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення за адресою:
65036, м. Одеса, Овідіопольська дорога, 3
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці інституту за адресою:
65036, м. Одеса, Овідіопольська дорога, 3
Автореферат розісланий „4” серпня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.І. Січкар
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Створення сортів, які повною мірою відповідали б вимогам виробництва, ніколи не втратить своєї актуальності. Генетично-селекційного поліпшення сортів пшениці основується на використанні спадково різноманітного вихідного матеріалу. Тому надзвичайно актуальним завданням залишається розробка наукових основ, вдосконалення методів та пошук джерел розширення генетичного різноманіття вихідного матеріалу.
Важливим джерелом спадкової мінливості є індукований мутагенез. У зв’язку з цим особливого значення набуває створення генетичних колекцій мутантів, вивчення генетичного контролю їх продуктивності та розробка методів раціонального використання мутантів, у тому числі й нестабільних, у створенні вихідного матеріалу в селекції пшениці.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові дослідження за темою дисертаційної роботи є складовою частиною науково-дослідної тематики кафедри селекції та насінництва Білоцерківського державного аграрного університету (Державний реєстраційний номер 0197U018184) за завданням: “Хімічний мутагенез у створенні вихідного матеріалу для селекції озимої пшениці”.
Мета і завдання дослідження. Метою досліджень було вивчення формотворчого процесу у нестабільних мутантів озимої м’якої пшениці, вдосконалення методів добору форм з генетично детермінованими ознаками в поколіннях мутантів та мутантно-сортових гібридів для створення вихідного матеріалу з комплексом господарсько цінних ознак і властивостей. Для досягнення поставленої мети передбачалося вирішення таких завдань:
- вивчити формотворчий процес та вдосконалити методи добору селекційно цінних форм у поколіннях генетично нестабільних мутантів за окремими кількісними ознаками;
- провести оцінку й добір індукованих мутантів за елементами продуктивності колосу;
- вивчити формотворчий процес та характер успадкування кількісних ознак у поколіннях мутантно-сортових гібридів;
- створити генетично різноманітну колекцію форм мутантного походження з господарсько й селекційно цінними ознаками для подальшої роботи;
- вивчити можливість ідентифікації за білковими маркерами методом електрофорезу форм, відібраних за морфологічними ознаками у поколіннях генетично нестабільних мутантів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ В СЕЛЕКЦІЇ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ НА БАЗІ ІНДУКОВАНИХ МУТАЦІЙ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок