Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ НАФТОГАЗОВим КОМПЛЕКСом УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНо-інноваційних ПЕРЕТВОРЕНЬ

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ НАФТОГАЗОВим КОМПЛЕКСом УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНо-інноваційних ПЕРЕТВОРЕНЬ

Назва:
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ НАФТОГАЗОВим КОМПЛЕКСом УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНо-інноваційних ПЕРЕТВОРЕНЬ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,38 KB
Завантажень:
160
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ
КОВАЛКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
УДК 338.342.4
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ НАФТОГАЗОВим
КОМПЛЕКСом УКРАЇНИ В УМОВАХ
ІНСТИТУЦІЙНо-інноваційних ПЕРЕТВОРЕНЬ
08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті економічного прогнозування НАН України.
Науковий керівник | доктор економічних наук, доцент
Лапко Олена Олександрівна,
Інститут економічного прогнозування НАН України, завідувач відділу технологічного прогнозування та інноваційної політики.
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Кузьмін Олег Євгенович,
Національний університет “Львівська політехніка”, директор Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва;
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Піріашвілі Борис Захарович,
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, завідувач відділу регіональних проблем розвитку та розміщення паливно-енергетичного комплексу.
Провідна установа | Інститут економіки НАН України, відділ економіки науки, м. Київ.
Захист відбудеться “17” квітня 2002 р. о 14 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.239.01 Інституту економічного прогнозування НАН України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту економічного прогнозування НАН України, 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26.
Автореферат розісланий “16” березня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Левчук Н.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Створення ефективної економіки, яка спроможна забезпечити високий рівень життя населення і визнання країни на світовому ринку як замож-ної держави, є національним пріоритетом України. Найважливішою про-блемою є стабілізація економіки та підвищення її ефективності, що ду-же актуально для галузей, які визначають промисловий потенціал країни. Однією з таких провідних галузей є нафтогазовий комплекс, від ефек-тивної роботи якого залежить реалізація стратегії соціально-еко-но-міч-ного розвитку України.
Актуальність теми. Нафтогазовий комплекс відіграє важливу роль в реалізації фіскальної функції держави, у забезпеченні інших галузей на-родного господарства та населення енергетичними ресурсами та ви-рі-шен-ні проблеми енергетичної безпеки країни. Однак в умовах становлен-ня незалежної української держави, реформування форм власності, роз-будови державних інститутів та переходу до ринкових відносин його не минули економічні негаразди. Нафтового ринку перш за все торкнули-ся проблеми глобалізації економіки в силу його особливого значення в сві-ті. Всі нафтові підприємства працюють в умовах жорсткої конкуренції на світовому нафтовому ринку, який характеризується високими темпами інституційних перетворень (перерозподіл власності, боротьба за нові рин-ки, реструктуризація бізнесу тощо), що висуває особливі вимоги до за-безпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Критична ситуація в економіці призвела до кризи в інвестиційній сфері: відсутнос-ті коштів для модернізації виробництва, пошуку та освоєння нових ро-довищ; вирішення проблем соціального забезпечення. Виникає необхід-ність пошуку нових шляхів розвитку підприємств, що потребує визна-чення стратегії їх розвитку.
Дана робота присвячена дослідженню розвитку нафтогазового компле-ксу України з метою визначення ефективної стратегії забезпечення його конкурентоспроможності, використовуючи інноваційний менеджмент, спроможний забезпечити швидке реагування на зміни в ринковому середовищі.
Проблеми інституційних перетворень в економіці, інноваційного роз-витку підприємств та управління нафтогазовим комплексом завжди бу-ли в колі уваги вчених-економістів. Вагомий внесок у різні аспекти цих питань зроблено дослідженнями Р.Коуза, Д.Норта, О.Уільямсона, В.Александрової, В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ НАФТОГАЗОВим КОМПЛЕКСом УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНо-інноваційних ПЕРЕТВОРЕНЬ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок