Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> активізація інноваційного РОЗВИТКу ПРОМИСЛОВОСТІ на засадах лізингу

активізація інноваційного РОЗВИТКу ПРОМИСЛОВОСТІ на засадах лізингу

Назва:
активізація інноваційного РОЗВИТКу ПРОМИСЛОВОСТІ на засадах лізингу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,08 KB
Завантажень:
446
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Черемисова Тетяна Анатоліївна
УДК 339.187.6:338.45(043.3)
активізація інноваційного РОЗВИТКу
ПРОМИСЛОВОСТІ на засадах лізингу
Спеціальність 08.07.01 – економіка промисловості
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Кривий Ріг – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Криворізькому технічному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Турило Анатолій Михайлович,
Криворізький технічний університет
Міністерства освіти і науки України,
завідувач кафедри економічного аналізу та фінансів
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Школа Ігор Миколайович,
Чернівецький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету Міністерства освіти і науки України,
проректор з навчально-методичної та наукової роботи
кандидат економічних наук, доцент
Загородній Анатолій Григорович,
Національний університет „Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України,
проректор з науково-педагогічної роботи
Провідна установа: Національний технічний університет
„Харківський політехнічний інститут”,
кафедра економіки і маркетингу,
Міністерство освіти і науки України
Захист відбудеться „7” грудня 2005 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К .052.01 у Криворізькому технічному університеті за адресою: 50002, м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 37, ауд. .
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Криворізького технічного університету за адресою: 50002, м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 37.
Автореферат розісланий „3” листопада 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради С.М. Короленко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Посилення інноваційної спрямованості розвитку промис-ловості створює умови для пошуку нових нетрадиційних джерел фінансу-вання інновацій. Саме зважаючи на брак інвестицій у грошовій формі, для ефектив-ної реалізації інноваційних процесів в промисловості особливо економічно доціль-ним стало використання інституту лізингу, спроможного значно пожвавити процес техноло-гічного переоснащення пріоритетних галузей та підгалузей промислового виробництва в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів.
Дослідженню методологічних, методичних та прикладних проблем і питань доцільності та ефективності використання лізингу приділяли увагу багато вчених-економістів, проте на сьогоднішній день і в чисельних вітчизняних публі-каціях, і в законодавчих актах України подаються суперечливі тлу-мачення як самого поняття „лізинг”, так і його форм та видів. Немає загальноприйнятої методики оцінки ефек-тив-ності лізингових операцій. Практично відсутні напрацювання, за допомогою яких мож-на було б вирішити питання зменшення лізингових ризиків в сучасних умовах гос-по-да--р-ювання при наявності кризових процесів, недостатності фінансових ресурсів, невирішеності ряду нормативно-правових питань. Усе це зумовило вибір теми дослідження та її актуальність, визначило мету та завдання дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. У дисертацій-ній роботі використано результати, які було одержано автором у процесі наукових досліджень, що виконувались відповідно до плану науково-дослідних робіт Криво-різького технічного університету. За темою „Розробка організаційно-економічного механізму застосування лізингу” (№ ДР U003734) автором досліджено питання зв’язку між ефективністю лізингової угоди та раціональністю організації лізингових операцій.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоре-тичних і методичних положень та практичних рекомендацій щодо активізації інноваційного розвитку промисловості на засадах лізингу в умовах трансформації економіки.
В основу дослідження покладено ідею підвищення ефективності промисло-вого виробництва за рахунок використання організаційно-економічного механізму інноваційного лізингу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: активізація інноваційного РОЗВИТКу ПРОМИСЛОВОСТІ на засадах лізингу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок