Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПЕРЕБІГ ЗАХВОРЮВАНЬ ЖОВЧОВИВІДНОЇ СИСТЕМИ У ОСІБ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВІД НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС

ПЕРЕБІГ ЗАХВОРЮВАНЬ ЖОВЧОВИВІДНОЇ СИСТЕМИ У ОСІБ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВІД НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС

Назва:
ПЕРЕБІГ ЗАХВОРЮВАНЬ ЖОВЧОВИВІДНОЇ СИСТЕМИ У ОСІБ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВІД НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,44 KB
Завантажень:
256
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
УДК: 616.361-07+614.876
КАДЮК Олена Миколаївна
ПЕРЕБІГ ЗАХВОРЮВАНЬ ЖОВЧОВИВІДНОЇ СИСТЕМИ
У ОСІБ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ
ВІД НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС
14.01.02 - Внутрішні хвороби
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ - 2003


Дисертація є рукописом.
Робота виконана в Інституті клінічної радіології Наукового центру радіаційної медицини АМН України, м.Київ
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Комаренко Дмитро Іванович, провідний науковий співробітник відділу терапії Інституту клінічної радіології Наукового центру радіаційної медицини АМН України, м.Київ
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Свінціцький Анатолій Станіславович, Національний медичний університет
ім. О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри госпітальної терапії №2, м.Київ
доктор медичних наук, професор Анохіна Галина Анатоліївна, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри гастроентерології та дієтотерапії, м.Київ
Провідна установа:
Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України.
Захист дисертації відбудеться 15.05.2003р. о 13-30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.04 Національного медичного університету
ім. О.О. Богомольця МОЗ України (01003, м. Київ, вул. Льва Толстого, 10).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (01057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3).
Автореферат розісланий 15.04.2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор медичних наук Кузьменко А.Я
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Під час аварії на Чорнобильській АЕС стався викид у довкілля значної кіль-кості радіо-активних речовин, що зумовило формування аномальної екологічної ситуації в Укра-їні. Орга-нізм людини, зокрема печінка та жовчні шляхи, знаходилися під дією опромі-нювання, як зовніш-нього, так і за рахунок інкорпорованих радіонуклідів, які активно виді-лялися з жовчю в трав-ний тракт (Деденко І.К. та співавт., 1990 р.).
Несприятлива екологічна ситуація в Україні, значне над-ходження в організм радіо-нуклідів, не-збалансованість харчування, стресова ситуація та довго-тривале емоційне навантаження, якими супро-во-джувалась аварія, сприяли виник-ненню хронічного холециститу Тут і далі йдеться про хронічний холецистит без наявності каменів у жовчному міхурі. та хронічного холецистохолангіту. Така патологія займає чільне місце в загальній структурі захворюваності осіб, які зазнали впливу нега-тивних факторів Чорно-бильської ката-стро-фи та має виражену тенденцію до зростання (Петрюк С.Є., 1993; Шишмарьов Ю.М. та співавт., 1992; Шидловський П.Р., 1992).
Досягнення в боротьбі з недугами жовчного міхура та жовчних шляхів тісно пов’язані з ак-тивним вияв-ленням і усуненням чинників ризику захворювань, а також з удосконаленням і викорис-танням сучас-них методів діагностики на ранніх стадіях розвитку патологічного процесу (Харченко Н.В., 2000; Дегтярьова І.І., 1999; Бабак О.Я., 1999; Пелещук А.П., 1995) .
Велика поширеність та тенденція до зростання недуг жовчного міхура та жовчних шляхів, залучення до патологічного про-цесу інших органів та систем, частий розвиток ускладнень, затяжний та рецидивуючий перебіг, зниження працездатності хворих та їх інвалідизація пояснюють зростаючий інтерес до цієї проблеми (Поліщук В.М., 1997; ГончарикІ.І., 1993,1992). Своєчасна діагностика та корекція хроніч-ного холециститу та хронічного холецистохолангіту у по-страж-далого вна-слі-док аварії на ЧАЕС контин-ген-ту необхідні для запобі-гання можливих ускладнень та хронізації процесу. Тому є потреба в розробленні та впровадженні в практику високочутливих критеріїв діагностики, зокрема методу біохімічного визначення жовчних кислот в жовчі. Адже вміст цих кис-лот найоб`єктивніше характеризує літо-генні властивості жов-чі та жовчоутворювальну функцію печінки (Шманько В.І., 1996; Мансуров Х.Х., 1991; Анохіна Г.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПЕРЕБІГ ЗАХВОРЮВАНЬ ЖОВЧОВИВІДНОЇ СИСТЕМИ У ОСІБ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВІД НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок