Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГАЛИЦЬКЕ ВІЙСЬКО І ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (ЛИПЕНЬ 1919 – ТРАВЕНЬ 1920 рр.)

ГАЛИЦЬКЕ ВІЙСЬКО І ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (ЛИПЕНЬ 1919 – ТРАВЕНЬ 1920 рр.)

Назва:
ГАЛИЦЬКЕ ВІЙСЬКО І ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (ЛИПЕНЬ 1919 – ТРАВЕНЬ 1920 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,61 KB
Завантажень:
499
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
ОЛІЙНИК Сергій Васильович
УДК 94(477.4) “1919-1920”
ГАЛИЦЬКЕ ВІЙСЬКО І ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (ЛИПЕНЬ 1919 – ТРАВЕНЬ 1920 рр.)
Спеціальність 07.00.01 – Історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
 
Чернівці - 2004
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії України Кам’янець-Подільського державного університету
Науковий керівник: кандидат історичних наук, професор
Завальнюк Олександр Михайлович,
Кам’янець-Подільський державний університет, ректор.
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Брицький Петро Павлович,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича,
професор кафедри історії України;
кандидат історичних наук, доцент
Лазарович Микола Васильович,
Тернопільська академія народного господарства,
доцент кафедри українознавства.
Провідна установа: Інститут історії України НАН України,
відділ історії української революції
Захист відбудеться “__27__” ____лютого________ 2004 року о “10” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.03 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (58012, м. Чернівці, вул. Ка-федральна, 2, корп.14, ауд.18)
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (58012, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23).
Автореферат розісланий “_26___” _січня______ 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.Ю.Ротар


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У багатовіковій історії українського народу чимало цікавого й повчального. Одна з найпритягальніших для суспільної думки та дослідників-аналітиків її сторінок – період української революції початку ХХ с. Не дивно, що саме ця подія впродовж багатьох десятиліть перебуває в центрі наукових і політичних суперечок, породивши таку кількість публікацій, якої немає з жодної (хіба що доба Богдана Хмель-ниць-кого) іншої проблеми української історії.
Історія української національно-демократичної революції 1917-1920 рр. викликає нині підвищений науковий та громадський інтерес. У досвіді державотворення минулого черпають ідеї і оптимізм керівники, різні державні структури сучасної України.
Історична наука України обходила мовчанкою ряд важливих проблем національно-визвольної боротьби українського народу, спрямованої на створення незалежної національної держави. Відновлення державного суверенітету України дало могутній поштовх об’єктивним історичним дослідженням, викликало жваве зацікавлення історією українських визвольних змагань 1917-1921 рр. за здобуття своєї незалежності, зміст і характер яких офіційна радянська історіографія грубо перекручувала. Такий стан речей вимагає переосмислення та вивчення багатьох важливих моментів цього процесу, зокрема ставлення галицького війська (ГА, згодом УГА та ЧУГА) до українського державотворення на теренах Правобережжя (липень 1919-травень 1920 рр.). Глибока та всебічна розробка даної проблеми дасть можливість відтворити одну із суттєвих ланок загаль-ної картини доби визвольних змагань, яка протягом багатьох десятиліть піддавалась фальсифікації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане згідно із науковим напрямком відділу україн-ської революції Інституту історії України НАН України “Загальні закономірності та регіональні особливості української революції”.
Метою дисертації є висвітлення участі галицького війська у визвольних змаганнях в Україні на теренах Правобережжя та вимушене підпорядкування його антиукраїнським силам. У ході реалізації поставленої мети сформульовано такі завдання:–
з’ясувати причини передислокації збройних сил ЗОУНР на територію Правобережної України;–
простежити бойовий шлях галицького війська на Правобережжі;–
з’ясувати умови побутового і матеріально-технічного забезпечення армії;–
дослідити відносини між галицькими вояками і місцевим населенням;–
висвітлити основні моменти підпорядкування збройного формування денікінцям і більшовикам;–
проаналізувати причини припинення існування війська.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ГАЛИЦЬКЕ ВІЙСЬКО І ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (ЛИПЕНЬ 1919 – ТРАВЕНЬ 1920 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок