Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПАРАДИГМАЛЬНО-ТЕМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: методологічний аспект

ПАРАДИГМАЛЬНО-ТЕМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: методологічний аспект

Назва:
ПАРАДИГМАЛЬНО-ТЕМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: методологічний аспект
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,73 KB
Завантажень:
419
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
Задубрівська Орися Мірчівна
УДК 165.7:574
ПАРАДИГМАЛЬНО-ТЕМАТИЧНІ
ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: методологічний аспект
09. 00. 09 – філософія науки
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Чернівці – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі філософії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник:
доктор філософських наук, професор
Сидоренко Микола Миколайович, завідувач
кафедри суспільних наук та українознавства
Буковинського державного медичного університету.
Офіційні опоненти:
доктор філософських наук, професор
Капітон Володимир Павлович, завідувач
кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської
державної фінансової академії;
кандидат філософських наук, доцент
Проценко Ілля Павлович, старший науковий
співробітник Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького.
Провідна установа:
Інститут філософії імені Г.Сковороди НАН України.
Захист відбудеться 24.03. 2006 р. о 15.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 76.051.08 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за адресою: 58012 м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, корпус 6, ауд. 31.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за адресою: 58012 м. Чернівці, вул. Л.Українки, 23.
Автореферат розісланий 22.02.2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
І.Г.Чеховський
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Методологічна проблематика екологічних досліджень у новітній філософії науки набуває все більш важливого значення, що можна пояснити, по-перше, істотними зрушеннями в методології, зумовленими зміною стандартів науковості, посиленням інтеграційних процесів, а також аксіологізацією та гуманізацією сучасної науки, які значною мірою пов’язані з особливостями трансформації методологічних підходів в екології, по-друге, соціальною значимістю екологічного знання, головна мета якого – пошук ефективних засобів розв’язання однієї з найбільш актуальних проблем сучасності, що набула глобального характеру.
Незважаючи на досягнуті результати, екологічна наука потребує більш глибокої філософської рефлексії над історичними передумовами формування, сучасним станом і перспективами розвитку своїх методологічних засад. В останні роки переважно досліджувались або загальні світоглядно-філософські, або ж, навпаки, конкретні практично-прикладні проблеми взаємодії людини і природи, тоді як методологічні питання залишалися без належної уваги, що стримує не тільки поступ у сфері власне екологічного пізнання, а й виявлення методологічного потенціалу екології на міждисциплінарному рівні.
В аналітичній філософії науки кінця ХХ – початку ХХІ століття не створено жодної принципово нової метаметодологічної концепції, здатної зіграти евристичну роль у сфері сучасних екологічних досліджень, а добре відомі теорії Т.Куна, І.Лакатоса, Ст.Тулміна, Дж.Холтона, П.Фейєрабенда, М.Полані та ін. не можуть бути прямо застосовані, зважаючи на кардинальну трансформацію системи наукових ідеалів, критеріїв, норм і цінностей.
Одним із варіантів подолання цієї кризової ситуації, на наш погляд, є синтез елементів уже відомих, апробованих підходів і концепцій. Так, у контексті філософсько-методологічної проблематики новітньої екології парадигмальний підхід (Т.Кун) і тематичний аналіз (Дж.Холтон), якщо їх розглядати не як альтернативні, а взаємодоповнюючі моделі, відкривають унікальну можливість осмислення парадигмально-тематичних трансформацій у процесі становлення методологічної самосвідомості цієї важливої сфери наукового знання, чим і зумовлена актуальність теми дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження затверджена вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича і пов’язана з комплексними науково-дослідними кафедральними темами “Філософсько-соціологічні проблеми розвитку науково-пізнавального потенціалу особи і суспільства” (номер державної реєстрації 0191U001865) та “Сучасна філософія науки і проблеми гуманітарного дискурсу” (номер державної реєстрації 0105U002884).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ПАРАДИГМАЛЬНО-ТЕМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: методологічний аспект

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок