Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Дослiдження молекулярно-генетичного полiморфiзму геному кукурудзи методом полiмеразної ланцюговоi реакцii

Дослiдження молекулярно-генетичного полiморфiзму геному кукурудзи методом полiмеразної ланцюговоi реакцii

Назва:
Дослiдження молекулярно-генетичного полiморфiзму геному кукурудзи методом полiмеразної ланцюговоi реакцii
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,81 KB
Завантажень:
333
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Національна академія наук України
Iнститут молекулярної бiологiї та генетики НАНУ
На правах рукопису
Кожухова Наталiя Едуардiвна
УДК 575.11.113:854.78
Дослiдження молекулярно-генетичного
полiморфiзму геному кукурудзи
методом полiмеразної ланцюговоi реакцii
03.00.26-молекулярна генетика
Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеню
кандидата бiологiчних наук
Київ - 1999
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у відділі генної інженерії Селекційно-генетичного інституту УААН (м.Одеса)
Науковий керівник:
доктор біологічних наук, професор,
член-кор. УААН
Сиволап Юрій Михайлович,
Селекційно-генетичний інститут УААН, зав.відділом
генної інженерії
Офіційні опоненти:
доктор біологічних наук, професор
Малюта Станіслав Станіславович
завідувач відділом молекулярної генетики
Інституту молекулярної біології і генетики НАН України
кандидат біологічних наук
Комарницький Ігор Климентійович
старший науковий співробітник
Інституту клітинної біології і
інженерії НАН України
Провідна установа:
Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
Захист дисертації відбудеться 20 квітня 1999 р. о 10 год. На засідінні Спеціалізованої Вченої Ради Д 26.237.01 в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України за адресою: 252143, м.Київ-143, вул. Заболотного, 150
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту Молекулярної біології і генетики НАН України
Автореферат розіслано 19 березня 1999 р.
Вчений секретар Спеціалізованої Вченої Ради
кандидат біологічних наук Л.Л.Лукаш
Актуальнiсть теми. Iдентифiкацiя генотипiв рослин - сортiв, лiнiй, гiбридiв та визначення iх генетичних взаемовiдносин е однiею з основ селекцii рослин. В останнi роки для характеристики генетичного матерiалу використовують методи, що заснованi на профiлюваннi ДНК, зокрема, шляхом аналiзу продуктiв полiмеразноi ланцюговоi реакцii (ПЛР). Найбiльше поширення в дослiдженнi молекулярно-генетичного полiморфизму знайшли два методи ДНК-профiлювання. У першому використовують короткi праймери вiдомоi послiдовностi, але обранi на довiльнiй основi - довiльно праймована ПЛР. Другий пiдхiд заснований на застосуваннi двох специфiчних праймерiв для амплiфiкацii конкретного регiону ДНК, який мiстить мiкросателiтнi повтори - SSR-ПЛР. Практичнi вимоги до вибору технiки ДНК-профiлювання складаються з вiдносно невеликих витрат коштiв та часу, технiчноi простоти, надiйностi, вiдтворюваностi.
Використання рiзноманiтних методiв ДНК-профiлювання для iдентифiкацii та диференцiацii генотипiв цiнних сiльскогосподарських культур, зокрема кукурудзи, рекомендовано Мiжнародною Спiлкою захисту нових сортiв рослин (UPOV - Union for the Protection of New Varieties of Plants). Створення бази даних ДНК-профiлювання лiнiй та гiбридiв, якi широко районованi у Пiвденному регiонi Украiни, е актуальним та доцiльним i виконуеться в рамках завдання "Опрацювати генно-iнженернi технологii дiагностики та видiлити маркери важливiших селекцiйних ознак сiльскогосподарських культур" програми НТП УААН "Теоретичнi основи селекцii та насiнництва сiльскогосподарських культур" (03.04-МВ/322-97).
Мета та завдання дослiдження. Мета роботи полягае в аналiзi молекулярно-генетичного полiморфiзму геному кукурудзи за допомогою двох технiк ДНК-профiлювання-довiльно праймованоi ПЛР (ДП-ПЛР) та SSR-ПЛР. Для досягнення поставленоi мети в дисертацiйнiй роботi вирiшували наступнi завдання: 1. Аналiз характеру успадкування амплiконiв; 2. Визначення гiбридностi простих гiбридiв; 3. Порiвняльне дослiдження внутрiшньовидового молекулярно-генетичного полiморфiзму кукурудзи рiзними методами; 4. Аналiз кореляцiй мiж амплiконами та деякими агро-номiчно важливими ознаками.
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатiв. Наукова новизна результатiв складаеться з розробки умов добору праймерiв, що дозволяють диференцiювати генотипи кукурудзи, порiвняльного аналiзу рiзних типiв маркерiв - бiохiмiчних та молекулярних, якi отриманi рiзними методами ДНК-профiлювання, та в обгрунтуваннi вибору маркера для конкретних задач дослiджень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Дослiдження молекулярно-генетичного полiморфiзму геному кукурудзи методом полiмеразної ланцюговоi реакцii

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок