Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОЇ СФЕРИ

ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Назва:
ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОЇ СФЕРИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,10 KB
Завантажень:
166
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ОБ’ЄДНАНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ
ЧЕРНІЧЕНКО Віктор Васильович
УДК 331.552.4:314.186:338.432
ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОЇ СФЕРИ
Спеціальність 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
КИЇВ – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Об’єднаному інституті економіки НАН України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, член-кореспондент УААН Прокопа Ігор Васильович, Об’єднаний інститут економіки НАН України, завідувач відділу соціально-економічних аспектів розвитку АПК.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук Лишиленко Василь Іванович, професор кафедри фундаментальних економічних дисциплін Державної академії статистики, обліку і аудиту;
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Соколик Марія Петрівна, провідний науковий співробітник відділу моделювання економічного розвитку Інституту економічного прогнозування НАН України.
Провідна установа: Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки” УААН, відділ аграрної та соціальної політики.
Захист відбудеться „ 3 ” листопада 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.150.02 Об’єднаного інституту економіки НАН України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Об’єднаного інституту економіки НАН України за адресою: 01011, Київ, вул. Панаса Мирного, 26.
Автореферат розісланий „ 28 ” вересня 2005 р.
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради
доктор економічних наук Шубравська О.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Реформування економічних відносин в аграрному секторі економіки України супроводжується низкою кризових явищ – спадом виробництва, звуженням сфери прикладання праці, зростанням рівня безробіття, збільшенням обсягів трудових міграцій, зниженням платоспроможного попиту сільського населення тощо. Усе це призводить до зниження рівня задоволення життєвих потреб працівників сільського господарства та членів їх сімей і значного погіршення умов формування, відтворення та використання трудового потенціалу.
У такій ситуації дослідження проблеми стабілізації і зростання рівня життя селян, створення умов для повноцінного відтворення і ефективного функціонування їх трудового потенціалу стає провідним. Адже становлення конкурентноспроможного сільського господарства та інших галузей агропродовольчого комплексу неможливе без ініціативних, висококваліфікованих працівників, здатних не лише організовувати ефективне виробництво і виконувати роботи на основі найновіших технологій, але і орієнтуватись у ринкових умовах господарювання.
Економічні аспекти відтворення трудового потенціалу (робочої сили, трудових ресурсів, людського фактора виробництва) постійно знаходились у центрі уваги класиків економічної науки: Ф. Кене, А. Сміта, Д. Рікардо, У. Петті, Т. Мальтуса, К. Маркса, П. Самюельсона та інших. Вагомий внесок у дослідження проблеми зробили сучасні вчені-економісти: Л. Гольдін, В. Дієсперов, М. Долішній, В. Лишиленко, І. Лукінов, В. Мандибура, В. Машенков, В. Онікієнко, С. Пирожков, І. Прокопа, М. Соколик, В. Стешенко, О. Хомра, В. Чураков, Л. Шепотько, К. Якуба та ін. Поряд з цим, проблема формування і використання фонду життєвих засобів сільського населення в умовах аграрних трансформацій, що становить економічну основу відтворення трудового потенціалу сучасного і майбутнього сільськогосподарського виробництва, потребує більшої уваги.
Вибір теми дисертаційної роботи зумовлений нагальною необхідністю підвищення рівня ресурсного забезпечення селян та покращання відтворення трудового потенціалу аграрної сфери.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота містить результати досліджень, які здійснювались автором у межах науково-дослідних робіт відділу соціально-економічного розвитку села Інституту економіки НАНУ ”Соціально-економічний потенціал села в умовах трансформацій” (номер держреєстрації 0198U002037); “Використання соціальних ресурсів сільських регіонів для досягнення продовольчої безпеки” (номер держреєстрації 0100U006192); ”Організаційно-правове та фінансове забезпечення сільської зайнятості в умовах реформування аграрного сектора” (номер держреєстрації 0101U002916) та науково-дослідних робіт відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ „Формування соціально-демографічної політики в Україні (номер держреєстрації 0103U005818); „Відпрацювання методики оцінки бідності в Україні з метою підвищення ефективності надання адресної соціальної допомоги” (номер держреєстрації 0104U004702).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОЇ СФЕРИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок