Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ АКТИВНІСТЮ ОКСИДАНТНОГО СТРЕСУ, АТЕРОГЕННІСТЮ ПЛАЗМИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ СТАНОМ СУДИННОЇ СТІНКИ ПРИ СИСТЕМНОМУ ЗАПАЛЬНОМУ СИНДРОМІ

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ АКТИВНІСТЮ ОКСИДАНТНОГО СТРЕСУ, АТЕРОГЕННІСТЮ ПЛАЗМИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ СТАНОМ СУДИННОЇ СТІНКИ ПРИ СИСТЕМНОМУ ЗАПАЛЬНОМУ СИНДРОМІ

Назва:
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ АКТИВНІСТЮ ОКСИДАНТНОГО СТРЕСУ, АТЕРОГЕННІСТЮ ПЛАЗМИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ СТАНОМ СУДИННОЇ СТІНКИ ПРИ СИСТЕМНОМУ ЗАПАЛЬНОМУ СИНДРОМІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,66 KB
Завантажень:
441
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
РУБАН Надія Владиславівна
УДК: 616.13-004.6-002:612.842:616.153.915
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ АКТИВНІСТЮ ОКСИДАНТНОГО СТРЕСУ, АТЕРОГЕННІСТЮ ПЛАЗМИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ СТАНОМ СУДИННОЇ СТІНКИ ПРИ СИСТЕМНОМУ ЗАПАЛЬНОМУ СИНДРОМІ
03.00.13 – фізіологія людини і тварин
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска АМН України
Науковий керівник: | доктор медичних наук, старший науковий співробітник Талаєва Тетяна Володимирівна. Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска АМН України, завідувач відділу патофізіології
Офіційні опоненти: | доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Янчук Петро Іванович. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри фізіології людини і тварин
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Чоботько Григорій Михайлович. Інститут експериментальної радіології Наукового центру радіаційної медицини України, завідувач лабораторії радіаційної цитології
 
Провідна установа: Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, м.Київ
Захист відбудеться " 20 " квітня 2005 року о 17 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.38 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, Київ-22, пр. акад. Глушкова, 2, біологічний факультет.
Поштова адреса: 01033, Київ – 33, вул. Володимирська, 64, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, біологічний факультет.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, Київ, вул. Володимирська, 58)
Автореферат розісланий "16 " березня 2005 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.38 О.В.Цимбалюк


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Проблема атеросклерозу, незважаючи на більш як вікову історію дослід-жень, зберігає пріорітетність як для фізіології, так і для клі-ніч--ної медицини. Це пояснюється значимістю атероскле-ро-зу як факто-ра, що зу-мовлює не тільки “фізіологічне”, але й прискорене па-то-логічне старін-ня ор-ганіз-му. Атероскле-роз є також основою розвитку тяж-кої кардіальної патології, яка від-но-ситься до числа найважливіших причин раннього старіння, передчасної втрати працездатності, розвитку іше-міч-ної хво-роби серця (ІХС) з її тяжкими наслідками: інфарктом міокарду, інсуль-том, серцевою недостатністю [G.B. Brown, 1991; Д.М.Аро-нов, 2000].
До числа найважливіших факторів, що зумовлюють розвиток атероскле-ро--зу, належать порушення як обміну ліпопротеїнів (ЛП) крові з розвитком гі-перхо-лес-те-ри-немії (ГХЕ), так і структурних та функціональних вла-с-тивостей судинної стін-ки. В той же час, ці зміни не завжди мають пато-ло--гіч-ну спрямованість і набувають її лише при значній вираженості та трива-лій дії цих факторів. Як показано в роботах відомих вітчизняних дослідників – фізіологів, морфоло-гів та герон-то-ло-гів, які вивчали природу старіння - І.В.Давидовського, В.В.Фроль-кіса, А.М.Ві-херта - значимість цих факторів суттєво відрізняється на різних етапах онтогенеза. Так, збільшений вміст холестерину (ХС) в клітинних мембранах у ранньому віці є фактором пролі-фе-ра-ції клітин, стимулом для їх поділу, тоді як в похилому ві-ці, при вичер-пан-ні генетичної програми клітини, цей фактор є причиною її ста-ріння та за-гибелі. В процесі “фізіологічного” старіння змінюються і функціо-нальні влас-ти-вості судинної стінки в результаті прогресуючого при-гні-чення здатності ендотелію продукувати оксид азоту як найважли-вішого фактору ре-гу-ля-ції її функції та структури [О.О.Мойбенко, В.Ф.Сагач, 2004]. Це супро-воджується розвитком інтіми, проліферацією її клітинних еле-ментів, потов-щен-ням стінки, послабленням вазомоторної ак-тив-ності.
Ці процеси значно посилюються та набувають патологічної спрямова-ності при порушеннях умов іс-нування, при довготривалих або частих впливах різних екс-тремаль-них та пошкоджуючих факторів зовнішнього середовища, а різниця між “фізіологічними” та “патологічними” факторами у більшості випадків має не якісну, а кількісну основу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ АКТИВНІСТЮ ОКСИДАНТНОГО СТРЕСУ, АТЕРОГЕННІСТЮ ПЛАЗМИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ СТАНОМ СУДИННОЇ СТІНКИ ПРИ СИСТЕМНОМУ ЗАПАЛЬНОМУ СИНДРОМІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок