Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ У МАЙБУТНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ У МАЙБУТНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Назва:
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ У МАЙБУТНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,95 KB
Завантажень:
239
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Довженко Інна Віталіївна
УДК 371.3:811.161.2-057.1
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ
У МАЙБУТНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Херсон – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Херсонському державному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – | доктор педагогічних наук, професор
Пентилюк Марія Іванівна,
Херсонський державний університет, професор
кафедри українського мовознавства.
Офіційні опоненти: | доктор педагогічних наук, професор
Паламар Лариса Максимівна,
Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка, професор кафедри української філології для неспеціальних факультетів;
кандидат педагогічних наук, доцент
Тоцька Наталія Леонідівна,
Херсонський національний технічний університет,
доцент кафедри українознавства.
Захист відбудеться “04” червня 2008 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.053.01 у Херсонському державному університеті за адресою: 73003, м.Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, зал засідань (ауд. №256).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного університету: 73003, м.Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27.
Автореферат розісланий “24” квітня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради М.В. Бухтій
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Одне з центральних місць у національному відродженні України займає рівень культури україномовного спілкування студентів середніх спеціальних та вищих закладів освіти, що залежить від характеру майбутньої діяльності фахівця. На сучасному етапі культурного й державного становлення України особливої ваги набуває гуманітаризація середньої спеціальної та вищої освіти, яка передбачає формування творчої особистості. Однією з якостей духовно багатої й розвиненої людини, готової до професійної діяльності, є високий рівень мовної культури. На основі положень статті 10 Конституції України щодо гарантії застосування мов у нашій державі мовою навчання в середніх спеціальних та вищих державних навчальних закладах є українська. Державний статус української мови вимагає від її носіїв глибокого засвоєння мовленнєвих норм, підвищення рівня культури професійного спілкування. Потреба в професійному спілкуванні є визначальною у становленні особистості майбутнього фахівця, особливо в освітніх закладах сфери обслуговування.
Проведений аналіз лінгводидактичної літератури свідчить, що проблема формування мовленнєвої компетенції фахівців цього профілю не була предметом всебічного розгляду. Мовознавці та методисти Н.Бабич, О.Біляєв, А.Богуш, Л.Булаховський, М.Вашуленко, В.Виноградов, Б.Головін, П.Дудик, С.Єрмоленко, М.Жовтобрюх, С.Караман, А.Коваль, Т.Ладиженська, Л.Паламар, М.Пентилюк, Н.Тоцька та ін. досліджували якості мовлення в основному з нормативного, якісного боку, але професійне спілкування і досі залишається на периферії лінгводидактики. Психологічні аспекти процесу формування мовленнєвої діяльності розглядали психологи Б.Ананьєв, Б.Баєв, Д.Богоявленський, Л.Виготський, І.Зимня, О.Леонтьєв, С.Рубінштейн, І.Синиця та ін. На думку цих учених, суть теорії мовленнєвої діяльності полягає в тому, що всякий мовленнєвий акт визначається як специфічний вид комунікативної діяльності, який починається мотивом і завершується результатом, досягненням наміченої мети, посередині ж лежить динамічна система конкретних дій та операцій, спрямованих на це досягнення.
Оскільки останніми роками в нашій країні освіта стає не лише засобом підготовки фахівців для різних сфер діяльності, у тому числі сфери обслуговування, а й обов’язковим етапом розвитку висококваліфікованої особистості, її метою є вдосконалення методології формування інтелектуальної культури, навичок самоорганізації мислення; значне поліпшення якості спеціальної освіти, орієнтованої на елементарні ділові навички (права споживачів, договірні відносини, ділове спілкування, менеджмент); підвищення рівня професійної підготовки студентів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ У МАЙБУТНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок