Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: ЕФЕРЕНТНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ ПСОРІАЗОМ У ПОЄДНАННІ 3 ГІПЕРТЕРМІЄЮ

ЕФЕРЕНТНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ ПСОРІАЗОМ У ПОЄДНАННІ 3 ГІПЕРТЕРМІЄЮ / сторінка 4

Назва:
ЕФЕРЕНТНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ ПСОРІАЗОМ У ПОЄДНАННІ 3 ГІПЕРТЕРМІЄЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,12 KB
Завантажень:
54
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Здобувач особисто виконав загальноклінічні та лабораторні дослідження і провів лікування хворих, здійснив математичну обробку цифрових даних і їх узагальнення, висловив ідеї та виконав основні дослідження при розробці винаходів та раціоналізаторських пропозицій на які отримав авторське свідоцтво та патенти на винаходи, посвідчення на раціоналізаторські пропозиції.
Апробація роботи. Основні положення роботи доповідалися та обговорювалися на X, XII, XIII, ХІV та ХV наукових конференціях мо-лодих учених і спеціалістів Київського медичного інституту (Київ, 1986, 1988, 1989, 1990 та 1991), VІІ Республіканській конференції молодих учених-медиків (Алушта, 1986), VІІ Міжнародному симпозіумі по гемосорбції (Київ, 1986), Конференції молодих учених і спеціалістів Казахського державного університету імені С.М.Кірова, прис-вяченій 55-річчю університету (Алма-Ата, 1989), VІІ з'їзді рент-генологів і радіологів УРСР (Вінниця, 1989), ХVІІ Міжвузівській конференції молодих учених "Инструментальные методы анализа" (Ленінград, 1990), Республіканській науково-практичній конферен-ції молодих учених і спеціалістів (Ленінабад, 1990), Міжвузівсь-кій конференції-конкурсі молодих учених і спеціалістів Казахсько-го державного університету імені С.М.Кірова (Алма-Ата, 1990), Конференції "Немедикаментозные методы лечения дерматозов", прис-вяченій памяті чл.-кор. АМН СРСР В.А.Рахманова (Москва, 1990), Всесоюзній школі-семінарі "Молекулярная биология и медицина" (Ленінград, 1990), III, VІІ та VПІ Конгресах Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ) (Київ-Львів, 1990; Ужго-род, 1998 та Львів-Трускавець, 2000), I Республіканській конферен-ції молодих учених і спеціалістів ВУЗів Казахстану "Разработка теоретических основ и создание ресурсосберегающих экологически чистых технологий, методов и материалов" (Алма-Ата, 1991), ХVІІІ Всесвітньому конгресі дерматологів (Нью-Йорк, 1992), Науково-прак-тичній конференції винахідників і підприємців "Наука и производство здравоохранению" (Київ, 1993), II Національному конгресі мо-лодих учених-медиків України “Сучасні питання клінічної та експе-риментальної онкології” (Київ, 1994), Міжвузівській науковій кон-ференції молодих учених і студентів "Інфекційний процес, теорія та практика" (Київ, 1994), XXIII, ХХV та ХХVІІ Конгресах Європейського Товариства по Штучним Органам (Варшава, 1996; Болонія, 1998 та Лозана, 2000), Науково-практичній конференції молодих вчених і лікарів дермато-венерологів, присвяченої впровадженню наукових розробок в практику охорони здоров'я (Київ, 1999), 9 Конгресі Європейської Академії Дерматології та Венерології (Женева, 2000), VIII Всеросійському з’їзді дерматовенерологів (Москва, 2001).
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 40 робіт, із них 6 – у наукових фахових виданнях, що входять до переліку ВАК України.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, аналітичного огляду літератури, результатів власних роз-робок і досліджень, викладених в 4 розділах, обговорення результа-тів досліджень, висновків, практичних рекомендацій, бібліографічного укажчика літератури та додатку.
Робота викладена на 173 сторінках машинописного тексту, ілю-стрована 54 таблицями та 10 рисунками. Укажчик літератури включає 255 джерел вітчизняних та 107 закордонних авторів.
ЗМІСТ РОБОТИ
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Робота містить результати обстеження і лікування 197 хворих на псоріаз (129 чоловіків і 68 жінок) у віці від 16 до 66 років. Тривалість захворювання коливалась від 1 до 62 років. Переважали пацієнти, які хворіли більше 10 років (64,47%). Серед всіх хворих на псоріаз у 4,06% встановлена псоріатична артропатія, ускладнена еритродермією, у 1,02% еритродермія, у 30,96% артропатія і у 63,96% розповсюджений псоріаз. Прогресуюча стадія була виявлена у 65,24%, стаціонарна - у 34,76%. У більшості спостерігаємих хворих на псоріаз ураження шкіри займало від 30 до 90% її поверхні, а у 10 хворих площа ураження перевищувала 90%. Перебіг псоріазу у всіх хворих мав торпідний характер з частими рецидивами.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: ЕФЕРЕНТНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ ПСОРІАЗОМ У ПОЄДНАННІ 3 ГІПЕРТЕРМІЄЮ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок