Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНих МОВ МАЙБУТНІХ Інженерів-ПРОГРАМІСТІВ ЗАСОБАМИ МУЛЬТіМЕДІЙНИХ ПРОГРАМ

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНих МОВ МАЙБУТНІХ Інженерів-ПРОГРАМІСТІВ ЗАСОБАМИ МУЛЬТіМЕДІЙНИХ ПРОГРАМ

Назва:
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНих МОВ МАЙБУТНІХ Інженерів-ПРОГРАМІСТІВ ЗАСОБАМИ МУЛЬТіМЕДІЙНИХ ПРОГРАМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,95 KB
Завантажень:
171
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Тараса Шевченка
Булахова Яна Володимирівна
УДК 37.018.4:681.3.06
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНих МОВ МАЙБУТНІХ Інженерів-ПРОГРАМІСТІВ ЗАСОБАМИ МУЛЬТіМЕДІЙНИХ ПРОГРАМ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Луганськ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Республіканському вищому навчальному закладі “Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта), Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим.
Науковий керівник: | член-кореспондент АПН України,
доктор педагогічних наук, професор
Глузман Олександр Володимирович,
Республіканський вищий навчальний заклад
“Кримський гуманітарний університет”
(м. Ялта), ректор.
Офіційні опоненти: – | доктор педагогічних наук, професор
Пєхота Олена Миколаївна,
Інститут педагогічної освіти Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського, директор;
– | кандидат педагогічних наук, доцент
Краснопольський Володимир Едуардович,
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, завідувач кафедри іноземної мови.
Провідна установа: | Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України, кафедра теорії та історії педагогіки.
Захист відбудеться „ 23 ” лютого 2007 року о 9 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.053.01 у Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2).
Автореферат розісланий „ 23 ” січня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.Л. Бутенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і доцільність дослідження. Розвиток освіти в Україні в європейському контексті потребує посилення уваги суспільства до якості навчання, досягнення якого неможливе без впровадження мультімедійних технологій у процес підготовки фахівців. Реалізація цього стратегічного завдання обумовлена змінами в системі вищої освіти. Шляхи реформування професійної підготовки майбутніх інженерних кадрів знайшли відображення в Законах України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті та інші.
Поліпшення якості іншомовної підготовки студентів технічного вищого навчального закладу, забезпечення її практичної спрямованості з метою підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних випускників на світовому ринку праці вимагають подальшого вдосконалення організації навчального процесу в технічних вищих навчальних закладах України. У практиці професійної діяльності майбутній інженер повинен активно співпрацювати із зарубіжними партнерами, представниками різних культур і рівнів професійної компетентності; мати уявлення про новітні науково-технічні досягнення в своїй виробничій сфері, використовуючи при цьому іншомовні джерела інформації. Саме від комунікативних здібностей і знання іноземної мови залежить багато в чому успіх його професійної діяльності. У зв’язку з цим однією з цілей вищої технічної освіти повинна стати іншомовна, інтеркультурна підготовка студентів.
У теорії і практиці накопичений значний досвід дослідження визначених питань. Різним аспектам навчання іноземних мов студентів присвячені дослідження Є. Калмикова, П. Сердюкова, О. Тарнопольського, І. Халєєвої. Проблемам інформатизації вищої освіти та комп'ютеризації процесу навчання присвячені роботи М. Бухаркіної, Т. Габай, Т. Дарагана, Т. Єременко, Ю. Зубова, В. Козакова, Л. Койношевського, К. Костоглода, Н. Лєвшина, О. Молібога, Є. Плудовської, Є. Полат, Н. Протаса, О. Ракитова, І. Скальського, Н. Тализіної, І. Тарнопольського. Специфіку застосування комп'ютерних технологій у процесі навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах розглядали вітчизняні (А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНих МОВ МАЙБУТНІХ Інженерів-ПРОГРАМІСТІВ ЗАСОБАМИ МУЛЬТіМЕДІЙНИХ ПРОГРАМ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок