Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ

ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ

Назва:
ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,42 KB
Завантажень:
353
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ОДЕСЬКА НАЦIОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМIЯ
ІСМАЇЛОВ РОВШАН РАГIМ ОГЛИ
УДК 342.71
ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСТВА
АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ
Спецальнсть: 12.00.02 – конституцйне право
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Одеса – 2000


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі конституційного права Бакинського державного університету ім. М.Е.Расул-заде Міністерства освіти Азербайджанської Республіки.
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Алескеров Муртуз Наджаф огли, Міллі Меджліс Азербайджанської Республіки, Бакинський державний університет ім. М.Е.Расул-заде, Голова Міллі Меджліса Азербайджанської Республіки, завідувач кафедри конституційного права Бакинського державного університету ім. М.Е.Расул-заде
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академїї правових наук України Погорілко Вiктор Федорович, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, завідувач відділу конституційного права і місцевого самоврядування
 
кандидат юридичних наук, доцент Крилов Юрій Васильович, Українська академія зв’язку Державного комітету інформатизації та зв’язку України, професор кафедри політології
Провідна установа Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, кафедра конституційного та адміністративного права, м. Київ
Захист відбудеться “_23_” __червня__ 2000 р. о _10_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.086.01 Одеської національної юридичної академії (65009, м. Одеса, вул. Піонерська, 2)
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеської національної юридичної академії (65009, м. Одеса, вул. Піонерська, 2)
Автореферат розісланий “_22_” _травня_ 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Чанишева Г.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Суспільно-політичні події останнього часу - розпад СРСР, проголошення незалежності колишніми союзними республіками, демократичні перетворення у зазначених державах — обумовили необхідність подолання псевдонаукових штампів і стереотипів, які залишилися від адміністративно-командної системи, деідеологізації громадської думки, формування нової правової свідомості. Переосмислення старих поглядів, що панували в радянській правовій науці, диктується потребами формування громадянського суспільства і правової держави.
У цьому аспекті особливого значення набуває проблема взаємовідносин людини з суспільством і державою, пошуку найбільш оптимальних форм їхньої взаємодії. Тому одним з пріоритетних напрямів юридичних досліджень у сучасному Азербайджані має стати комплексне вивчення різних проблем прав людини. В умовах посттоталітаризму це є можливим при переході від системоцентристського до персоноцентристського підходу у відносинах між індивідом і державою.
Проблемі відносин індивіда і держави в правовій науці приділялася велика увага. Зокрема, це питання досліджувалося у працях таких вчених, як: М.Н.Алескеров, З.А.Аскеров, В.Баякі, В.Я.Бойцов, Ю.Р.Боярс, Я.Броунлі, Р.Брубакер, П.Вайс, М.В.Вітрук, В.М.Гессен, Л.Г.Гусейнов, Р.Доннер, Р.І.Кулік, А.Макаров, О.О.Миронов, А.В.Міцкевич, М.Ф.Орзіх, В.Ф.Погорілко, П.М.Рабінович, В.М.Сафронов, Г.І.Тункін, Дж.Чен, С.В.Черніченко, М.А.Шафір, В.С.Шевцов та ін.
Особливо важливим уявляється дослідження взаємних відносин громадянина з державою, характер яких безпосередньо залежить від наявності або відсутності громадянства. У Конституції Азербайджану 1995 р. цей інститут вперше в історії вітчизняного конституційного розвитку дістав широке втілення. В Основному Законі дається юридичне визначення громадянства, закріплюються право на громадянство та його гарантії. Ці положення повинні знайти своє обгрунтування в національній концепції громадянства, бо її конституційні основи мають специфічні риси.
Актуальність даного дослідження пов’язана й з тим, що громадянство не тільки істотно впливає на долю індивідів. Воно, являючись важливим свідченням суверенітету держав, завжди було предметом їхньої особливої зацікавленості.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок