Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Інформативно недостатні слова української мови: семантика, функції

Інформативно недостатні слова української мови: семантика, функції

Назва:
Інформативно недостатні слова української мови: семантика, функції
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,99 KB
Завантажень:
261
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Національна академія наук України
Інститут української мови
Коваль Людмила Михайлівна
УДК 811.161.2 ’37
Інформативно недостатні слова української мови:
семантика, функції
10.02.01 – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис.
?????? ???????? ?? ??????? ??????????? ???? ? ?????????? ???????????? ??????????? ?????????? ????????????? ???????????? ????? ??????? ????????????? ???????????? ?????? ? ????? ???????.
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор
ІВАНИЦЬКА Ніна Лаврентіївна,
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського,
завідувач кафедри української мови і загального мовознавства.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
ВИХОВАНЕЦЬ Іван Романович,
завідувач відділу історії та граматики української мови
Інституту української мови НАН України;
кандидат філологічних наук; доцент
БАГАН Мирослава Петрівна,
доцент кафедри загального та українського мовознавства
Київського національного лінгвістичного університету.
Провідна установа – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології, кафедра сучасної української мови, м. Київ.
Захист відбудеться “ 26 ” січня 2005 р. о 14 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .173.01 при Інституті української мови НАН України (01001, Київ, вул. Грушевського, 4).
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту .мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України (01001, Київ, вул. Грушевського, 4).
Автореферат розіслано “ 20 ” грудня 2004 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук І.А. Самойлова
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Структурування словникового складу мови було й залишається однією з актуальних проблем лінгвістики. Групування слів здійснюється у взаємозв’язку їхнього синтагматичного й парадигматичного функціонування на різних рівнях мовної структури. Останнім часом посилилася увага до класифікації слів за їхніми сполучувальними характеристиками.
Проблему групування повнозначної лексики за дистрибутивними параметрами в україністиці досліджують І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська, А.П. Грищенко, С.Я. Єрмоленко, М.Я. Плющ, Н.Л. Іваницька, Д.Х. Баранник, А.П. Загнітко, Н.В. Гуйванюк, М.В. Мірченко, О.І. Леута. Вагомим внеском у розв’язання окремих її аспектів стали праці русистів Г.О. Золотової, В.П. Малащенка, Н.Ю. Шведової, Л.Д. Чеснокової. Орієнтація на лексико_семантичні варіанти полісемічного слова щодо вияву ним сполучувального потенціалу (М.І. Степаненко, М.П. Кочерган, В.В. Бабайцева) спричинилася до поглибленої класифікації слів за цим критерієм, проте чимало аспектів зазначеної проблеми залишаються нерозв’язаними. Незважаючи на те, що інформативно недостатні слова (ІНС) української мови істотно відрізняються від слів релятивної семантики, вони не були об’єктом спеціального вивчення. Н.Л. Іваницька вперше запропонувала виділяти ІНС в окремий лексико-граматичний клас на підставі їхньої постійної сполучуваності з одними й тими самими морфологічними формами залежних слів, що дає підстави кваліфікувати їх як структурний елемент формально-граматичного компонента аналітичної будови.
Необхідність поглибленого вивчення абсолютивно-релятивних потенцій повнозначних лексем з диференціацією ступеня їхнього семантичного наповнення спонукала до аналізу повнозначної лексики для встановлення її сполучувальних характеристик і виділення на цій основі інформативно недостатніх слів як окремого лексико-граматичного класу. З огляду на те, що в українському мовознавстві цей клас повнозначних слів у такому аспекті не вивчався, актуальним і новим постає з’ясування їхньої лінгвальної природи, дослідження семантичної структури та виявлення функціональних характеристик.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Інформативно недостатні слова української мови: семантика, функції

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок