Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Державно-соборницька ідея в практиці українських суспільно-політичних сил еміграції та на західноукраїнських землях (1920-30-ті рр.)

Державно-соборницька ідея в практиці українських суспільно-політичних сил еміграції та на західноукраїнських землях (1920-30-ті рр.)

Назва:
Державно-соборницька ідея в практиці українських суспільно-політичних сил еміграції та на західноукраїнських землях (1920-30-ті рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
37,88 KB
Завантажень:
153
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Дробот Іван Іванович
УДК 94 (477) “19”
Державно-соборницька ідея в практиці українських суспільно-політичних сил еміграції та на західноукраїнських землях (1920-30-ті рр.)
Спеціальність 07.00.01 – історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора історичних наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі історії України факультету української філології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова
Офіційні опоненти: - доктор історичних наук, професор, член-
кореспондент НАН України
Євтух Володимир Борисович, декан факультету
соціології та психології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка;
- доктор історичних наук, доцент
Тюрменко Ірина Іванівна, доцент кафедри
українознавства Національного університету
харчових технологій;
- доктор історичних наук, професор
Шевчук Василь Петрович, професор кафедри
історії Київського славістичного університету
Провідна організація - Інститут історії України НАН України, відділ
історії культури українського народу
Захист відбудеться “23” вересня 2002 р. о 10.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349).
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці імені М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий “6” серпня 2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради, кандидат
історичних наук, доцент О.І.Божко
Загальна характеристика роботи
Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. Вона складається із вступу, восьми розділів, висновків, бібліографічних посилань і списку використаних джерел та літератури (51 с., 649 позицій). Загальний обсяг дисертації 473 сторінки.
Вступ. Актуальність дослідження. Серед багатьох малодосліджених проблем української історії однією з найактуальніших є історія змагань українців за власну соборну незалежну державу. Відомо, що здавна на заваді природного права українського народу жити у власній державі стояли як внутрішні, так і зовнішні чинники. Зручне геополітичне розташування України, сировинні, людські ресурси, родюча земля постійно робили її територію об’єктом експансії з боку близьких і далеких сусідів.
Однак український народ не мирився з нав’язаним йому залежним становищем, піднімався на боротьбу за своє визволення, за право на національне, політичне і державне самовизначення, за об’єднання українських етнічних територій в єдиній соборній державі.
Вагомі успіхи на шляху реалізації державно-соборницької ідеї були пов’язані з розпадом Російської і Австро-Угорської імперій. Саме тоді ідеал української соборної держави через кілька віків з мрій і сподівань українського народу, з політичних доктрин і концепцій почав набувати реальних ознак. Та через цілий ряд внутрішніх і зовнішніх причин як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру державно-соборницька ідея не була реалізована. Український народ, його етнічні землі знову продовжували залишатися у складі інших держав.
Особливе місце в історії боротьби українського народу за власну незалежну соборну державу займають 1920-30-ті. Незважаючи на величезні фізичні, територіальні, морально-психологічні втрати, український народ, його інтелектуальна еліта не полишали думки про відновлення суверенної держави. У пореволюційний період розвиток державно-соборницької ідеї пов’язувався переважно з діяльністю суспільно-політичних сил української еміграції та сил, які діяли на західноукраїнських землях.
Звернення сучасних дослідників до досвіду боротьби за реалізацію державно-соборницької ідеї у складних обставинах міжвоєнного періоду ХХ століття набуває нині особливої актуальності. З’ясування всіх обставин і факторів, об’єктивне і всебічне висвітлення діяльності українських політичних партій, організацій і рухів, національно-державницьких сил загалом, врахування помилок і уроків минулого має велике значення для сучасного державотворчого процесу, становлення, утвердження і розвитку політичного плюралізму та багатопартійності в суспільно-політичному житті України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 Реферат на тему: Державно-соборницька ідея в практиці українських суспільно-політичних сил еміграції та на західноукраїнських землях (1920-30-ті рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок