Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА НЕБЕЗПЕЧНОСТІ ФТОРУ ЗАЛЕЖНО ВІД ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА НЕБЕЗПЕЧНОСТІ ФТОРУ ЗАЛЕЖНО ВІД ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

Назва:
ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА НЕБЕЗПЕЧНОСТІ ФТОРУ ЗАЛЕЖНО ВІД ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,26 KB
Завантажень:
310
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
ЛІЩУК АЛЛА МИКОЛАЇВНА
УДК: 631.95:631.45:631.82:633.11
ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА НЕБЕЗПЕЧНОСТІ ФТОРУ ЗАЛЕЖНО ВІД ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ ТА ЗАСТОСУВАННЯ
МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
03.00.16 – екологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті агроекології та біотехнології Української академії аграрних наук
Науковий керівник: | доктор сільськогосподарських наук
Макаренко Наталія Анатоліївна,
Інститут агроекології та біотехнології УААН,
заступник директора з наукової роботи
Офіційні опоненти: | доктор сільськогосподарських наук, професор
Слюсар Іван Тимофійович,
Інституту землеробства УААН, завідувач лабораторії землеробства на осушених землях
доктор геолого-мінералогічних наук, професор
Білявський Георгій Олексійович,
Інститут колоїдної хімії і хімії води ім. А.В.Думанського НАНУ, головний науковий співробітник
Провідна установа: | Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського” УААН, м. Харків
Захист відбудеться “7” липня 2004 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.371.01 в Інституті агроекології та біотехнології УААН за адресою: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту агроекології та біотехнології УААН за адресою: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12
Автореферат розісланий “__4__” червня 2004 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Моклячук Л.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Україна у своїй природоохоронній діяльності керується ідеями та принципами, декларованими конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) та Всесвітнім саммітом із збалансованого розвитку (Йоганнесбург, 2002 р.). Особливої уваги заслуговують питання зменшення навантаження на біосферу токсичних речовин. Серед інших, до таких речовин можна віднести найбільш активний елемент групи галогенів – фтор (F), який характеризується дуже високим окислювальним потенціалом, електропровідністю, енергією зв’язку з іншими елементами. За екотоксикологічною класифікацією, яка передбачає оцінку за показниками поведінки в екосистемах, фтор належить до I класу небезпечності.
Розподіл фтору в природних об’єктах, в тому числі ґрунтах, тісно пов’язаний з ендемічними захворюваннями – як його надлишок, так і нестача можуть негативно впливати на здоров’я людини. Тому велике теоретичне і практичне значення мають біогеохімічні та екотоксикологічні дослідження фтору і, в першу чергу, дослідження його поведінки у ґрунтах – процеси міграції й акумуляції. Вивченню цих питань присвячені роботи А.І.Перельмана, Р.Д.Габовича, Е.Я.Жовинського та інших.
Оскільки більшість ґрунтів України знаходиться в сільськогосподарському використанні (біля 70% всієї площі), важливого значення набувають питання особливостей поведінки фтору залежно від агротехнологій, зокрема застосування мінеральних добрив. Відомо, що з мінеральними добривами, особливо фосфорними, у грунт щорічно може надходити від 2 до 20 кг/га фтору (А.Х.Халітов, 1980 р., Е.І.Гапонюк 1985 р., Т.Н.Моршина 1987 р., В.Т.Пашова, 1989 р., О.В.Сдобнікова, 1991 р.). Одночасно з цим, мінеральні добрива є потужним чинником, який впливає на фізико-хімічні властивості ґрунтів і тим самим змінює активність процесів міграції й транслокації фтору. Однак, інформація щодо цих питань носить фрагментарний характер, потребує уточнення, аналізу і узагальнення.
Виходячи з сучасних вимог до охорони навколишнього природного середовища, а також керуючись пріоритетами Світового самміту щодо хімічних речовин, дослідження, направлені на вивчення поведінки фтору в агроекосистемах з подальшою екотоксикологічною оцінкою, є необхідними і актуальними.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася згідно тематичних планів Інституту агроекології та біотехнології УААН за наступними науково-технічними програмами: “Наукові основи сталих агроекосистем” за завданням “Розробити екотоксикологічні нормативи і розрахункову оцінку потенційного і фактичного рівня інтегральної небезпеки забруднення засобами хімізації агроландшафтів України” (№ДР 0196U012976); “Агроекологічний моніторинг і моделювання сталих ландшафтів та агроекосистем” за завданням “Обґрунтувати і розробити основні напрямки раціонального природокористування на засадах оптимізації сільськогосподарських ландшафтів, охорони ґрунтових і водних ресурсів, біологізації агротехнологій та екологобезпечного використання засобів хімізації” (№ДР 0101U003294).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА НЕБЕЗПЕЧНОСТІ ФТОРУ ЗАЛЕЖНО ВІД ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок