Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЗИЦІЇ ДОРОСЛОГО У ПІДЛІТКІВ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЗИЦІЇ ДОРОСЛОГО У ПІДЛІТКІВ

Назва:
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЗИЦІЇ ДОРОСЛОГО У ПІДЛІТКІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,61 KB
Завантажень:
185
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
ДОСКАЧ СВІТЛАНА СИЛЬВЕРСТІВНА
УДК 159.923.2 – 053.6
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
ВНУТРІШНЬОЇ ПОЗИЦІЇ ДОРОСЛОГО
У ПІДЛІТКІВ
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Івано-Франківськ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Дрогобицькому державному педагогічному універ-си-теті імені Івана Франка, м. Дрогобич Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор
Савчин Мирослав Васильович,
Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка,
завідувач кафедри психології.
Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, доцент
Щербан Тетяна Дмитрівна,
Мукачівський технологічний інститут,
завідувач кафедри гуманітарних дисциплін,
проректор з навчальної роботи;
кандидат психологічних наук
Тодорів Лариса Дмитрівна, доцент
кафедри загальної та експериментальної психології
Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника.
Захист відбудеться 14 травня 2008 року о 13.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.04 у Прикарпатському національ-ному університеті імені Василя Стефаника за адресою: 76025, м. Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка, 79.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Прикар-пат-ського національного університету імені Василя Стефаника за адресою: 76025, м. Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка, 79.
Автореферат розіслано 12 квітня 2008 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Белей М.Д.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Проблема розвитку і становлення особис-тості підлітка дотепер залишається однією з найскладніших проблем у педа-го-гіч-ній психології. Її розв’язання потребує комплексного психолого-педаго-гіч-но-го підходу, адже на процес становлення особистості впливають різноманіт-ні чин-ники: спадковість, виховання в сім’ї та школі, навколишнє оточення.
Виступаючи як особливий етап становлення особистості, підлітковий вік є складним процесом особистісного розвитку, якому притаманні різнорівневі характеристики соціальної зрілості. Рівень можливостей підлітка, умови і швидкість його соціального розвитку пов’язані з усвідомленням підлітком себе і своєї належності до суспільства, мірою засвоєння прав і обов’язків, оволодін-ня світом соціальних стосунків, насиченістю далеких і близьких зв’язків, їх диференціацією.
Зі становленням дорослості у підлітка змінюються характер та особли-вос-ті сприймання суспільних інститутів, ієрархії суспільних зв’язків, зміню-ють-ся його мотиви, міра їх відповідності суспільним потребам, а також бачен-ня себе в суспільстві.
Зростаюча акселерація сучасних підлітків, їх прискорений фізіологіч-ний розвиток і нестримне бажання швидко стати дорослими впливають на весь хід становлення особистості. Різкий перехід від дитинства до дорослості характеризується появою суперечливих тенденцій, які впливають на: невизна-че-ність пріоритетних цінностей у підлітків, їх прагнення бути вільними, неза-лежними, відсутність у них справжньої відповідальності за виконання обов’язків, за власну поведінку, несамостійність підлітків у прийнятті рішень і виборі важливих життєвих інтересів, прояв у них інфантильної акселерації. Суттєва перебудова загальної спрямованості особистості підлітка ускладнює формування його особистості, гальмує розвиток внутрішньої позиції дорос-ло-го.
Становлення особистості підлітка потребує дослідження рівня розвитку осо-бистісних якостей та рис, які впливають на виникнення та розвиток внут-ріш-ньої позиції дорослого як головного новоутворення підліткового віку. За-ко-номір-ності розвитку особистості підліткового віку досліджувалися вчени-ми: К.О. Абульхановою-Славською, М.І. Алексеєвою, І.Д. Бехом, І.С. Булах, М.Й. Боришевським, Л. Колбергом, Л.Є. Коршуновою, Т.В. Морозкіною, Н.П. Нечаєвим, Ж. Піаже, С.Л. Рубінштейном, М.В. Савчиним, В.Ф. Сафіним, Ф. Хайдером та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЗИЦІЇ ДОРОСЛОГО У ПІДЛІТКІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок