Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНДРОМ ПІДВИЩЕНОЇ СТОМЛЕНОСТІ У ХВОРИХ З ПОЄДНАНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ ТА ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОН (клініко-патогенетична характеристика, лікування, реабілітація)

СИНДРОМ ПІДВИЩЕНОЇ СТОМЛЕНОСТІ У ХВОРИХ З ПОЄДНАНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ ТА ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОН (клініко-патогенетична характеристика, лікування, реабілітація)

Назва:
СИНДРОМ ПІДВИЩЕНОЇ СТОМЛЕНОСТІ У ХВОРИХ З ПОЄДНАНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ ТА ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОН (клініко-патогенетична характеристика, лікування, реабілітація)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,71 KB
Завантажень:
289
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Луганський державний медичний університет
К р а с н о в а
Світлана Павлівна
УДК 502.7.681.: 613.632.4 + 616.32 – 002
СИНДРОМ ПІДВИЩЕНОЇ СТОМЛЕНОСТІ У ХВОРИХ З ПОЄДНАНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ ТА ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОН (клініко-патогенетична характеристика, лікування, реабілітація)
14.01.02 - внутрішні хвороби
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Луганськ - 2003


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Луганському державному медичному університеті МОЗ України
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор
ХАРЧЕНКО Наталія В’ячеславівна,
Київська медична академія післядиплоої
освіти ім. П.Л.Шупика,
завідуюча кафедри гастроентерології та дієтології
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор
РЕШЕТІЛОВ Юрій Іванович,
Запорізький державний інститут удосконалення
лікарів, завідувач кафедри гастроентерології
доктор медичних наук, професор
ДРАННІК Георгій Миколайович,
Національний медичний університет
ім. О.О.Богомольця,
завідувач кафри клінічної імунології та
алергології
Провідна установа: Інститут терапії, відділ гастроентеро-
логії, АМН України (Харків)
Захист відбудеться “_30_” жовтня ____________________ 2003 р. о ____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К .600.01 в Луганському державному медичному універ-си-те-ті МОЗ України (91045, м.Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1)
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Луганського державного медичного універ-си-те-ту (91045, м.Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1)
Автореферат розісланий “_27__” вересня_ 2003 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор медичних наук, професор ______ В.І.Коломієць
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. За останнє десятиріччя в Украї-ні простежується ріст захворюваності та поширеності хво-роб органів травлення, в тому числі на хронічний гастрит та гаст-родуоденіт (ХГД), пептичну виразку 12-ти палої кишки (ПВ ДПК), хронічний холецистит, хронічні гепатити (ХГ), причому поширеність цих захворювань серед осіб моло-до-го, найбільш працездатного віку зросла за цей період в 2,1_,3 рази (М.В. Голубчиков, 2000). Суттєво підвищилася та-кож питома вага сполучної хронічної пато-ло-гії органів трав-лен-ня, коли в однієї і тієї ж особи діагностується од-но-час-но 2-3 та більше хвороб, наприклад хронічний некаль-ку-льоз-ний холецистит (ХНХ) та ПВ ДПК, ХНХ та ХГД (Н.В.Хар--чен-ко, 1998; Г.Ф.Фадєєнко, 1999). Особливо часто зус-трі-ча-єть-ся сполучна патологія гепатобіліарної системи та гаст-родуоде-наль-ної зонищо пов’язано зі щільними анатомо-мор-фоло-гіч-ними і функціональ-ними взаємозв’язками шлун-ка, ДПК, жов-чо-вивідних шля-хів та печінки (Л.М.Пасієшвілі, 1997; О.Я.Бабак, 1999; Н.В.Хар-ченко, 2003). При по-єднаній патології органів травлення можливе взаєм--не обтяжен-ня цих патологічних станів, що пов’я-зано з посиленням негативного впливу як екзогенних, так і ендогенних факторів на стан регулюючих сис-тем, у тому числі імунної, нервової та ендокринної (О.В. Кокуєва та співавт., 1997; Л.М.Па-сієшвілі, 1997; О.Я.Бабак, 1999; Н.Б.Гу-бер-гриць, 2001; Н.В.Хар--ченко, 2003).
Однак детально патологічні особ-ливості пооєднаних хро-нічних захво-рювань органів трав-лення вивченні ще недостатньо. У цьому плані нашу увагу привернула частота зуст-річання при сполучних хронічних патологіч-них про-цесах у дигестивній системі астенічних або астено-нев--ро-тич-них станів, що констатується в окремих роботах, однак деталь-но це питання як у клінічному, так і патогенетичному плані не ана-лі-зу-єть-ся. Тому є доцільним вивчити можливу наявність у хворих на поєд-нану хронічну патологію гепатобіліарної та гастродуоденальної зон так званого синдрому підвищеної стомленості (СПС), вперше описаного акад. А.Ф. Во--зіановим, проф. Г.М.Дран-ніком та співавт. (1991). СПС – хронічний пато-ло-гічний стан, що характеризується зни-женням праце-здат-ності, підвищеною стомленістю, апатією, погіршенням пам’я-ті, періо-дич-ним субфебрилітетом, бо-лем та першінням у горлі, підвище-ною захво-рю-ваність на ГРВІ та рецидиви герп-етичної інфекції (А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: СИНДРОМ ПІДВИЩЕНОЇ СТОМЛЕНОСТІ У ХВОРИХ З ПОЄДНАНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ ТА ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОН (клініко-патогенетична характеристика, лікування, реабілітація)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок