Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Бджоли роду Оsmia (Hymenoptera, Megachilidae), особливостi їх бiологiї, екологiї та промислового розведення i використання в умовах Лiсостепу України

Бджоли роду Оsmia (Hymenoptera, Megachilidae), особливостi їх бiологiї, екологiї та промислового розведення i використання в умовах Лiсостепу України

Назва:
Бджоли роду Оsmia (Hymenoptera, Megachilidae), особливостi їх бiологiї, екологiї та промислового розведення i використання в умовах Лiсостепу України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,81 KB
Завантажень:
204
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Г.С. Сковороди
ГУКАЛО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
УДК 632.937
Бджоли роду Оsmia (Hymenoptera, Megachilidae), особливостi їх бiологiї, екологiї та промислового розведення i використання в умовах Лiсостепу України
03.00.09-ЕНТОМОЛОГІЯ
автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
Харків-1998
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на Полтавській сільськогосподарській дослідній станції імені М.І. Вавилова УААН
Науковий керівник –доктор сільськогосподарських наук, професор Писаренко Віктор Микитович Полтавький сільськогосподарський інститут, ректор.
Офіційні опоненти:
Доктор біологічних наук, професор Білецький Євген Миколайович Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, зав.кафедри зоології та ентомології
Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Романькова Тетяна Георгіївна Харківський державний університет , доцент кафедри зології та екології тварин
Провідна установа – Донецький державний університет, Міністерство освіти України, кафедра зоології, м. Донецьк
Захист відбудеться 22 грудня о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.02 при Харківському державному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди: 310168, Харків-168, вул. Блюхера 2, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
Автореферат розісланий 26 вересня 1998 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради ,
кандидат біологічних наук , доцент Н.П. Чепурна
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Близько 90% культурної флори потребує запилення бджолами. В зв'язку з цим питання пiдвищення врожайностi ентомофiльних культур неможливо вирiшувати без урахування дiяльностi комах-запилювачiв, в тому числi диких бджіл.
В той же час, в результатi господарської дiяльностi людини, неухильно скорочуються площi природних бiоценозiв, де мешкають цi види. Тому постає нагальна потреба збереження та розмноження найцiннiших груп комах-запилювачiв. I саме з цiєю метою, згiдно нової Конституцiї України, в нашiй державi декларованi необхiднi заходи по охоронi, вивченню i рацiональному використанню тваринного свiту.
Велику групу бджіл складають гнiздобудiвнi мегахiлiди, якi об'єднують бiльше 80% представникiв свiтової фауни родини Megachilidae. Поодинокi бджоли мегахiлiди, як i представники iнших родин бджіл, вiдiграють важливу роль в запиленнi рослин. Завдяки своїм морфо-фiзiологiчним i екологiчним особливостям вони є ефективними запилювачами ентомофiльних культур, багато з них приваблюються в рiзноманiтнi штучнi гнiзда, де створюються значнi скупчення гнiзд (агрегацiї), що служать основою для виникнення великих популяцiй i концентрацiї цих запилювачiв на посiвах сiльськогосподарських культур, в садах i iн. Деякi види мегахiлiд, руда (Osmia rufa L.) i рогата (Osmia cornuta Latr.) осмiї заслуговують подальшого всебiчного вивчення як найбiльш перспективнi об'єкти промислового розведення. Але, незважаючи на важливiсть практичного значення цiєї групи бджіл, вона залишається поки що недостатньо вивченою як в нашiй країнi, так i за її межами. Особливо слабо вивченi питання бiологiї та екологiї, а також гнiздування бджiл, їх шкiдники та заходи ефективної боротьби з ними, особливостi морфологiї, тривалiсть розвитку, господарське використання, реактивацiя дiапаузи та iн. Вивчення бiологiчних та екологiчних особливостей мегахiлiд, а саме бджіл роду Osmia Panz., має важливе значення для вирiшення практичних питань по використанню мiсцевих популяцiй для запилення культурних рослин, шляхом охорони i промислового розведення.
Зв'язок роботи з науковими темами. Робота виконувалась згiдно тематичного плану наукових дослiджень вiддiлу селекцiї Полтавської державної сiльськогосподарської дослiдної станцiї стосовно вивчення аборигенних комах-запилювачiв насiнневої люцерни i подальшого штучного розмноження найбiльш перспективних видiв (№ держ. реєстрацiї ИАО Р).
Мета i задачi дослiдження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Бджоли роду Оsmia (Hymenoptera, Megachilidae), особливостi їх бiологiї, екологiї та промислового розведення i використання в умовах Лiсостепу України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок