Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Нетрадиційні методи створення селекційного матеріалу пшениці

Нетрадиційні методи створення селекційного матеріалу пшениці

Назва:
Нетрадиційні методи створення селекційного матеріалу пшениці
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
39,57 KB
Завантажень:
121
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Інститут землеробстваІнститут землеробства
української академії аграрних наукукраїнської академії аграрних наук
ГіркоГірко
Володимир СергійовичВолодимир Сергійович
УДК 631.527:001.8:522:58.083.5
Нетрадиційні методи створення селекційного матеріалу пшениці
Спеціальність 06.01.05-селекція та насінництвоСпеціальність 06.01.05-селекція та насінництво
АвторефератАвтореферат
дисертації на здобуття наукового ступенядисертації на здобуття наукового ступеня
доктора сільськогосподарських наук доктора сільськогосподарських наук
Київ -1999Київ -1999
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у відділі біотехнології Миро-нівського інституту пшениці ім. В.М.Ремесла УААН в 1983-1999 рр.
Науковий консультант: доктор сільськогосподарських наук, професор,
член-кореспондент УААН
Михайлов В’ячеслав Григорович,
заступник директора по селекційній роботі Інституту землеробства УААН
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Тараненко Любов Калинівна,
завідувач відділу селекції круп’яних культурІнституту землеробства УААН доктор біологічних наук
Левенко Борис Олексійович,
завідувач відділу генетичної інженерії Інституту фізіології рослин
і генетики НАН України
доктор сільськогосподарських наук
Скорик Віктор Варфоломійович,
завідувач відділу селекції жита Носівської державної
сільськогосподарської дослідної станції УААН
Провідна установа: Кримський державний аграрний університет
Захист дисертації відбудеться " 19 " жовтня 1999 року о 10 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 при Інституті землеробства УААН
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту землеробства УААН.
Відгуки на автореферат у двох примірниках, завірених печаткою, просимо надсилати за адресою: 255205, смт. Чабани Києво-Святошинського району Київської області, Інститут землеробства УААН, вченому секретареві Спеціалізованої вченої ради.
Автореферат розісланий 16 вересня 1999 року.
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради,
кандидат сільськогосподарських наук Л.О. Кравченко
Актуальнiсть теми. Протягом останньої половини нашого сторiччя в умовах рiзкого збiльшення народонаселення врожайнiсть сiльськогосподарських культур на планетi виросла бiльше, нiж в 2,5 рази. Причому майже половина приросту одержано за рахунок селекцiї, яка на рубежi сторiч зробила перехiд від професійного мистецтва до професiйної технологiї. Проте подальший рiст та стабiлiзацiя продуктивностi сiльськогосподарських рослин при використаннi тiльки традицiйних селекцiйних технологiй малоймовiрнi. Якiсно змiнити ситуацiю можуть успiхи в галузi клiтинної бiологiї та молекулярної генетики, якi тепер набувають обрисiв наук, що приносять практичну користь. З появою нової штучно створеної моделi — систем in vitro вищих рослин— з’явилася можливість, манiпулювати клiтинами, тканинами та органами рослин поза органiзмом на штучних поживних середовищах, та виникли передумови для розробки принципово нових селекцiйних технологiй створення нових сортiв i навiть видiв рослин.
Крiм перспективи збiльшення загальної бiомаси та врожаю, вiдкриваються великi можливостi поєднати в одному генотипi тi ознаки, котрi важко комбiнуються, досягти якiсних змiн, створити широку генетичну рiзноманiтнiсть, вiдібрати та стабiлiзувати цiннi генотипи нетрадицiйними методами селекцiї.
На початкових ланках селекцiйного технологiчного ланцюга у блоцi методiв, що по-в’я-занi з управлiнням мiнливiстю, стає можливим манiпулювати цiлими наборами хро-мо-сом-них детермінант, з’являється широке поле дiяльностi при подоланнi таксоно-мiч-них бар’єрiв несумiсностi, простiр для розвитку принципiв мiкрохiрургiї, що дозво-ляє зберiгати, клонально розмножувати унiкальнi генотипи нестатевим шляхом. Це сут-тє-во розширює можливостi нерекомбiнантних пiдходiв в селекцiї, зокрема мутагенезу та сомаклональної мiнливостi.
Важливий етап селекцiйного процесу — штучний добiр — в межах клiтинних технологiй зводиться до процесу зростаючого домiнування в штучно створених селективних умовах in vitro клiтин певного типу, що започатковують форми з господарськи цiнними ознаками.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 Реферат на тему: Нетрадиційні методи створення селекційного матеріалу пшениці

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок