Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Психологічні особливості агресивної поведінки менеджерів комерційних закладів

Психологічні особливості агресивної поведінки менеджерів комерційних закладів

Назва:
Психологічні особливості агресивної поведінки менеджерів комерційних закладів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,99 KB
Завантажень:
280
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ім. Г.С. КОСТЮКА АПН УКРАЇНИ
Тополов Єгор Вікторович
УДК 159.923:316.612
Психологічні особливості агресивної поведінки
менеджерів комерційних закладів
19.00.01 – загальна психологія, історія психології
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
 
Київ - 2006
Дисертацію є рукопис.
Робота виконана в Інституті психології ім. Г.С. Костюка АПН України.
Науковий керівник: дійсний член АПН України, доктор психологічних наук, професор Максименко Сергій Дмитрович, Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, директор.
Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор Клименко Віктор Васильович, Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, головний науковий співробітник лабораторії вікової психофізіології (м. Київ);
кандидат психологічних наук Бараннік Валерій Анатолійович, Національна академія оборони України, провідний науковий співробітник – начальник науково-дослідної групи кафедри психології (м. Київ).
Провідна установа: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України, кафедра прикладної психології.
 
Захист відбудеться “13” червня 2006 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.453.01 в Інституті психології ім. Г.С.Костюка АПН України за адресою: 01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України за адресою: 01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2.
Автореферат розісланий “10” травня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Балл Г.О.
ЗА-ГА-ЛЬ-НА ХА-РА-К-ТЕ-РИ-С-ТИ-КА РО-БО-ТИ
Ак-ту-а-ль-ність до-слі-джен-ня. Проблема агресивності завжди була і залишається однією з найбільш актуальних проблем людського суспільства. Та за сучасних умов, коли швидкі соціальні, політичні, економічні та іншi зміни в нашій країні призводять до глобальної зміни колективної свідомості, агресивність часто стає свого роду захисною реакцією людини на різні життєві негаразди. Науковці, зокрема й українські (Г.А. Гайдукевич, О.Ю. Дроздов, В.М. Крайнюк, Г.В. Ложкін, Н.В. Чеботарьова та інші), вказують, що до підвищеної агресивності призводить комплексна й тривала дія негативних соціальних, психологічних, екологічних та інших чинників.
Особливо значний вплив чинників, які зумовлюють підвищення агресивності, виникає в діяльності комерційних закладів і, зокрема, в діяльності менеджерів. Це, з одного боку, зумовлено специфікою роботи менеджера, яка відрізняється підвищеною стресогенністю (Е. Кирьянова, 1999; Г.Й. Юркевич, 1999; R. Baron, J. Neuman, 1996), що спричиняє як ситуативний, так і особистісний вплив – адже та чи інша властивість особистості може формуватись у професійній діяльності (С.Д. Максименко, 2000, 2004), а з іншого – несформованістю у вітчизняних комерційних закладах культури роботи та стосунків між співробітниками.
Вченими країн СНД та далекого зарубіжжя проблема агресивності менеджерів комерційних закладів досліджена явно недостатньо. Разом з тим очевидно, що дослідження причин виникнення агресивності та особливостей її прояву у менеджерів, розроблення заходів профілактики та корекції агресії дасть змогу запобігти розладам у них психічного здоров’я, підвищити їхнє задоволення своєю роботою, поліпшити психологічний клімат у колективі комерційного закладу, і, як наслідок, ефективність роботи колективу в цілому. Усе це закономірно підвищить конкурентоспромож-ність закладу, що в умовах ринкової економіки є провідним життєво важливим завданням.
Отже, актуальність проблеми агресивної поведінки менеджерів комерційних закладів, її недостатня наукова розробка зумовили вибір теми на-шо-го до-слі-джен-ня “Психологічні особливості агресивної поведінки менеджерів комерційних закладів”.
Зв’я-зок ро-бо-ти з на-у-ко-ви-ми про-гра-ма-ми, пла-на-ми, темами. Ди-се-р-та-цій-не до-слі-д-жен-ня пов’язано з ком-пле-к-с-ною на-у-ко-во--до-с-лі-д-ною те-мою Ін-сти-ту-ту пси-хо-ло-гії ім. Г.С.Ко-с-тю-ка АПН Укра-ї-ни “Психологічні основи ефективної діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін” (дер-жа-в-ний ре-єст-ра-цій-ний но-мер 0105U000271).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Психологічні особливості агресивної поведінки менеджерів комерційних закладів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок