Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЛЕКСИЦІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ (90-і роки ХХ ст.)

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЛЕКСИЦІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ (90-і роки ХХ ст.)

Назва:
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЛЕКСИЦІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ (90-і роки ХХ ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
30,05 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Львівський національний університет імені Івана Франка
Мазурик Данута Володимирівна
УДК 811.161.2–26’373’06“199”
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЛЕКСИЦІ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
(90-і роки ХХ ст.)
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Львів – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі української мови Львівського національного університету імені Івана Франка.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
Терлак Зеновій Михайлович, Львівський національний університет ім. І.Франка, завідувач кафедри української мови
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Поповський Анатолій Михайлович,
Юридична академія МВС, м. Дніпропетровськ,
завідувач кафедри української мови
кандидат філологічних наук
Єдлінська Уляна Ярославівна,
Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН
України, старший науковий співробітник
відділу української мови
Провідна установа: Прикарпатський університет ім. В.Стефаника, м. Івано-Франківськ.
Захист відбудеться “3” липня 2002 р. о 10.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.06 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79001, м.Львів, вул.Університетська, 1, ауд. 231).
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Львівського націо-нального університету імені Івана Франка (м.Львів, вул.Драгоманова, 5).
Автореферат розіслано 3 червня 2002 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Терлак З.М.
Загальна характеристика роботи
Актуальність дослідження. Розвиток мови обєктивний процес, зумовлений поступальним рухом людського суспільства взагалі і кожної особистості зокрема. Проблеми лінгвального освоєння дійсності (як гносеологічний фактор), закономірне прагнення до поглиблення інформативності та місткості висловлюваного (як фактор інтелектуалізації мовлення), зближення культурологічних сфер народів світу (як історичний фактор) виступають каталізатором постійних змін у мові.
Найвиразніше відображає динаміку мови її лексичний склад, на розвиток якого значно впливає позамовна дійсність. Будь-які нові поняття, що стають набутком колективного мовного мислення нової епохи, потребують номінації; поява нових результатів людської діяльності приводить до виникання нових назв, формування нових галузей науки стимулює творення нових термінів i т.д.
Поряд із зовнішніми чинниками розвиток лексики визначають і внутрішні мовні фактори: характер словотвірного потенціалу; системні взаємозв’язки всередині різних тематичних груп слiв; переносне вживання слова зі стилістичною метою. Поповнення лексики відбувається постійно i є одним iз виявів життя мови. Ця діяльність (свідома й несвідома) мовців триває з покоління в поколiння.
Інноваційні процеси в українській лексиці неодноразово були обєктом аналізу на окремих часових зрізах. Зокрема, розвиток словникового складу української літературної мови в другій половині ХІХ на початку ХХ ст. досліджували П.Тимошенко, О.Муромцева; шляхи і засоби збагачення лексики української мови в першій половині ХХ ст. вивчав І.Співак; зміни в словниковому складі української мови за період Другої світової війни були об’єктом уваги І.Тараненка; процес неологізації української мови в 50-70-х рр. ХХ ст. аналізували А.Москаленко, П.Доценко, Ю.Редько, В.Токар, В.Присяжнюк, М.Фещенко, О.Терещенко, І.Шишкін та ін.; В.Коломієць розглядала зміни в лексиці української мови за післявоєнний період, на тлі інших словянських мов. Попри вимушену заідеологізованість висновків у цих працях подано багатий і цікавий фактичний матеріал, що дає уявлення про характер функціонування української мови в “радянський” період.
Поповнення лексичного складу української мови новими словами та значеннями особливо активізувалося в останнє десятиліття ХХ ст. Зміни в політичному устрої України та вихід її на міжнародну арену як незалежної держави; нова політико-правова організація суспільства та економічні перетво-рення в ньому, пов’язані з переходом від соціалістичної планової економіки до господарювання за ринковими законами; досягнення науки і техніки; відкритість українського суспільства та його інтеграція в міжнародний культурний та інформаційний простір; розширення сфери функціонування української мови як державної це ті чинники, що зумовили за останній час активні інноваційні процеси в лексиці української мови.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЛЕКСИЦІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ (90-і роки ХХ ст.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок