Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ НЕЧІТКОГО ВИВОДУ

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ НЕЧІТКОГО ВИВОДУ

Назва:
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ НЕЧІТКОГО ВИВОДУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,92 KB
Завантажень:
181
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
Новікова Катерина Юріївна
УДК 004.942:681.3.068
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ПРОЦЕСІВ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА
З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ НЕЧІТКОГО ВИВОДУ
01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Дніпропетровськ – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній металургійній академії України, Міністерства освіти і науки України на кафедрі інформаційних технології та систем.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
Михальов Олександр Ілліч,
завідувач кафедри інформаційних технології та систем
Національної металургійної академії України
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Любчик Леонід Михайлович,
завідувач кафедри комп'ютерної математики та математичного моделювання Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
доктор технічних наук, професор
Дубовой Володимир Михайлович,
завідувач кафедри комп’ютерних систем управління Вінницького національного технічного університету
Захист відбудеться «14» травня 2008 року о 1230 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.01 у Національній металургійній академії України за адресою: 49635, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна ,4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної металургійної академії України за адресою: 49635, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна ,4.
Автореферат розісланий «11» квітня 2008р.
Учений секретар
Спеціалізованої ученої ради О.І. Дерев'янко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Складні системи характеризуються великою кількістю входів-виходів й елементів, зв'язки між котрими мають різнотипний, нелінійний характер. При цьому частина інформації про систему може бути задана в якісному вигляді. У той же час функціонування системи відбувається в умовах нечіткості та невизначеності, що вносить людський і випадковий фактори. У цьому випадку, як правило, одержання закону розподілу параметрів, що впливають на систему, стає важкою, частіше нерозв'язною за обмежений час задачею. Все це говорить про те, що за допомогою традиційних засобів (ймовірнісний підхід на основі апарата математичної статистики, імітаційне моделювання) дуже складно будувати моделі таких систем в умовах обмеженості часових, матеріальних і трудових ресурсів. Тому в останні роки спостерігається підвищення наукового й практичного інтересу до методів інтелектуальної обробки інформації. До них відносяться: штучні нейронні мережі, гібридні нейронні мережі, моделі на основі методів нечіткого виведення.
Математичний апарат теорії нечітких множин дозволяє побудувати модель об'єкта, ґрунтуючись на нечітких передумовах і правилах. Нечіткі моделі описують явища та процеси реального світу природною мовою за допомогою лінгвістичних змінних, а механізм нечіткого виведення прозорий та зрозумілий. Ці переваги обумовили широке застосування нечіткої логіки для рішення задач автоматичного управління, прийняття рішень, прогнозування в різних прикладних галузях науки та техніки. Тому задача математичного моделювання процесів металургійного виробництва з використанням методів нечіткого виведення є актуальною.
Дослідженням у цій області присвячені роботи вчених А. Н. Аверкіна, А. Н. Борисова, Д. А. Поспєлова, Л. А. Заде, А. Кофмана, Дж. Кліру, Е. А. Мамдані, А. П. Рижова, В. В. Круглова, Є. В. Бодянського, А. П. Ротштейна, С. Д. Штовби та ін.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась відповідно до планів науково-дослідних робіт Національної металургійної академії України за держбюджетною тематикою:
- Г407G10003: «Синтез інтелектуальних інформаційнокеруючих систем ідентифікації металургійних процесів»;
- Г407F15212: «Ситуаційне фізико – хімічне моделювання перебігу металургійних процесів для розробки системи підтримки прийняття рішень в багатостадійній технологічній схемі отримання феросплавів»;
- Г407G10006: «Наукові основи ситуаційного управління процесами окускування залізорудної сировини».

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ НЕЧІТКОГО ВИВОДУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок