Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ В УКРАЇНІ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ В УКРАЇНІ

Назва:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,39 KB
Завантажень:
291
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ЖАДАН Ірина Олексіївна
УДК 338.246.025.87/.88;336.279
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ
КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ В УКРАЇНІ
25.00.02 – механізми державного управління
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління
КИЇВ – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.
Науковий керівник – | кандидат економічних наук, професор
ЧЕЧЕТОВ Михайло Васильович,
Фонд державного майна України,
голова.
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
БОНДАР Інтерна Касянівна,
Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України,
завідувач відділу проблем праці
та політики доходів населення;
кандидат наук з державного управління
ВАКУЛЕНКО Володимир Миколайович,
Національна академія державного управління
при Президентові України,
завідувач кафедри управління містом.
Провідна установа - | Національний інститут стратегічних досліджень
при Президентові України, відділ соціально-економічної стратегії, м. Київ.
Захист відбудеться 9 червня 2004 року о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.810.01 в Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, к. 212.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20.
Автореферат розісланий 7 травня 2004 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради В.К. Майборода
Підписано до друку 26.04.2004.
Формат 60 х 84 1/16. Тираж 100 прим. Обл.-вид. арк. 1,45.
Ум.-друк.арк. 1,16. Гарн. Таймс.
Свідоцтво серії ДК № 1561 від 06.11.2003 р.
Віддруковано з оригінал-макета у видавництві
Національної академії державного управління
при Президентові України.
03057, Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, тел. 456-94-36.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Роль держави в суспільному житті країни, місце державної власності в структурі форм власності, цілі державного під-приємництва, межі, до яких є припустимим втручання держави в діяльність суб’єктів господарювання та форми такого втручання, - ці питання є предметом дискусій науковців, економістів, державних діячів, філософів протягом століть. Радикальні зміни в економіці, пов’язані з реформуванням відносин власності, загострили ці питання для України. Разом з цим виникла низка правових, економічних та організаційних проблем, пов’язаних із реалізацією багато-векторної ролі держави в нових ринкових умовах.
Одна з них - проблема ефективного управління державними корпора-тивними правами. Ця діяльність є складовою загальних процесів управління державною власністю, державного регулювання економіки, проте має свою специфіку й особливості.
Відсутність науково аргументованого підходу до формування політики держави у сфері управління державними корпоративними правами призводить до зміщення акцентів у дилемі “управляти чи приватизувати” в бік приватизації. Суб’єкти господарювання з державною часткою в статутному фонді розглядаються як джерела поповнення бюджету, а не як інструменти реалізації цілеспрямованої політики держави. При цьому низькі показники їх діяльності вважаються підставою для продажу, часом за безцінь, пакетів акцій, що належать державі в стратегічних підприємствах, характер діяльності яких визначає стан економічної безпеки країни. Як наслідок з 1998 р. кількість пакетів акцій, що належать державі в товариствах, скоротилась майже у п’ять разів, проте перехід прав власності на ці пакети акцій від держави до приватного власника у більшості випадків не забезпечив зростання ефек-тивності суб’єктів господарювання. Дійсно, в період системної трансформації відносин власності система управління державними корпоративними правами є субстанцією зосередження багатьох протиріч переходу від адміністративно-командних до ринкових методів господарювання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок