Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯСТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯСТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Назва:
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯСТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,37 KB
Завантажень:
429
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Володимира Гнатюка
ЗАЙЦЕВА Інна Веніамінівна
УДК 378.02
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ
СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Тернопіль - 2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Національному аграрному університеті, Міністерство аграрної політики України.
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент
Лузан Петро Григорович,
Національний аграрний університет,
кафедра педагогіки, завідувач.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Сметанський Микола Іванович,
Вінницький державний педагогічний уні-
верситет імені Михайла Коцюбинського,
кафедра педагогіки, завідувач;
кандидат педагогічних наук
Рябець Володимир Іванович,
Таращанський агротехнічний коледж, директор.
Провідна установа: Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м. Одеса.
Захист відбудеться 27 квітня 2001 року о 1430  на засіданні спеціалізованої вченої ради К .053.01 у Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. Кривоноса, 2.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. Кривоноса, 2.
Автореферат розісланий 26 березня 2001 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Чайка В.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Соціально-економічні перетворення в усіх сферах суспільного життя, національне відродження, розширення економічної самостійності України зумовлюють необхідність докорінного перегляду підходів до підготовки спеціалістів у вищих економічних навчальних закладах. Стратегічні завдання та вимоги до рівня професійної підготовки фахівців відображені в Законі України “Про освіту”, Державній національній програмі “Освіта” (“Україна ХХІ століття”). Особливого значення набуває вдосконалення підготовки студентів вищих економічних навчальних закладів до поліфункціональної професійної діяльності, адже наше майбутнє визначатиметься рівнем освіти молодого покоління, його здатністю адаптуватися в умовах, що постійно змінюються. Однак педагогічна практика вказує на те, що ситуація у сфері гуманітарної освіти сьогодні досить суперечлива і складна. З одного боку, швидко зростає кількість гуманітарних вузів, відкриваються гуманітарні факультети в технічних вищих навчальних закладах, ціла низка закладів недержавної форми власності розпочала підготовку фахівців з економічних спеціальностей. Високий конкурс при вступі до цих навчальних закладів свідчить про зацікавленість молоді у здобутті економічних знань. З іншого боку, спостерігається зниження рівня гуманітарної культури молоді. Відбувається інтенсивна переорієнтація суспільної свідомості студентів з духовних, гуманітарних цінностей на цінності матеріального характеру. Зниження показників духовного життя суспільства, втрата позицій гуманізації, загальнолюдських цінностей, намагання наслідувати західний стиль життя, який здебільшого не відповідає українському менталітету, – все це значною мірою впливає на мотивацію учіння студентів, їх ставлення до майбутньої професійної діяльності.
Мотивація учіння є одним із факторів впливу на ступінь навчально-пізнавальної активності майбутніх спеціалістів. Мотивацію слід розглядати не тільки як умову ефективного оволодіння знаннями, а й як важливий чинник розвитку особистості фахівця. Саме цим питанням присвячено ряд психолого-педагогічних досліджень, у яких вивчаються потреби, мотиви, цілі діяльності людини.
Психологічні основи досліджуваної проблеми розкриті у працях Л.С.Виготського, В.В.Давидова, О.М.Леонтьєва, І.В.Мечинської, С.Л.Рубінштейна. Удосконаленню навчального процесу в загальноосвітній і вищій школах присвячені дослідження А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯСТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок