Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,73 KB
Завантажень:
259
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Потрійні тверді розчини заміщення на основі сполук АІІІВV є перспекти
вними матеріалами для твердотільної електроніки


ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ АПН УКРАЇНИ
РОГОЗІНА Ольга Василівна
УДК 378.147.03
ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
13.00.02 – теорія і методика трудового навчання
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ 2007
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Національному педагогічному університеті імені М.П.Дра--гоманова, Міністерство освіти і науки України, м. Київ.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
ТВЕРЕЗОВСЬКА Ніна Трохимівна
Інститут професійно-технічної світи АПН України,
завідувач лабораторії інноваційно-інформаційних
систем і технологій та дистанційного навчання, м. Київ.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
ЛУЗАН Петро Григорович,
Національний аграрний інститут,
завідувач кафедри педагогіки, м. Київ;
кандидат педагогічних наук, доцент
КУЗЬМЕНКО Василь Васильович
Херсонський державний університет,
доцент кафедри педагогіки та психології, м. Херсон.
Захист відбудеться “8” червня 2007 р. о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.458.01 в Інституті професійно-технічної освіти АПН України за адресою: 03045, м. Київ, Чапаєвське шосе, 98
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту професійно-тех-нічної освіти АПН України за адресою: 03045, м. Київ, Чапаєвське шосе, 98
Автореферат розісланий “___” травня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради І.С. Голіяд


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і доцільність дослідження. Провідним завданням вищої школи в сучасних умовах є підготовка всебічно розвинених фахівців, здатних безупинно поповнювати й поглиблювати свої знання, підвищувати теоретичний і професійний рівень. Національна доктрина розвитку освіти вказує на мету державної політики щодо створення умов для вдосконалення особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України. Тому одним із пріоритетних напрямів розвитку освіти є оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу для формування творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти й самореалізації особистості, шляхом інтеграції науки, освіти та виробництва; оперативного і гнучкого оновлення змісту навчального матеріалу.
Формування в майбутніх вчителів трудового навчання дослідницьких умінь до самостійної навчально-дослідницької діяльності стає необхідним для вирішення сучасних суперечностей між вимогами навчально-дослідницької діяльності і наявним рівнем готовності студентів до самостійної дослідницької діяльності; між потенційними можливостями творчої підготовки фахівців у вищих педагогічних закладах та їх недостатньою реалізацією; між необхідністю підвищення рівня готовності до навчально-дослідницької діяльності майбутніх учителів трудового навчання і відсутністю науково обґрунтованої системи їх підготовки; між швидкими темпами накопичення науково-педагогічних знань й обмеженими можливостями їх засвоєння майбутнім учителем трудового навчання; між вимогами до вчителів трудового навчання щодо дослідницької діяльності і внутрішніми мотивами особистості студентів, їх потребами та особливостями.
У зв'язку з цим особливої ваги набуває дослідницька діяльність, яка здійснюється протягом усього періоду навчання у вищому педагогічному закладі освіти.
Важливу роль у розробці основ теорії педагогічної творчості відіграли фундаментальні праці видатних психологів Л.Виготського, Г.Костюка, О.Леонтьєва, С.Рубінштейна, В.Теплова.
Філософсько-методологічні аспекти теорії творчості та наукової діяльності досліджували Л.Анциферова, М.Каган, М.Казарінов, Л.Рижко та інші.
Проблему формування творчого типу особистості сучасного педагога висвітлено в працях О.Абдуліної, Ю.Бабанського, Н.Кузьміної, В.Сластьоніна, О.Щербакова.
Проблему організації навчально-дослідницької діяльності студентів вищих навчальних закладів продуктивно розглянуто в дослідженнях Н.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок