Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА В УКРАЇНІ ТА ФРАНЦІЇ

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА В УКРАЇНІ ТА ФРАНЦІЇ

Назва:
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА В УКРАЇНІ ТА ФРАНЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,20 KB
Завантажень:
67
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
БЄЛОВ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
УДК 342. 511 (47+44)
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА В УКРАЇНІ ТА ФРАНЦІЇ
Спеціальність 12.00.02 – конституційне право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі конституційного права та
порівняльного правознавства Ужгородського
національного університету.
Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України БИСАГА Юрій Михайлович,
завідувач кафедри конституційного права та порівняльного
правознавства Ужгородського національного університету.
Офіційні опоненти – доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України ПОГОРІЛКО Віктор Федорович,
завідуючий відділом конституційного права та місцевого самоврядування,
заступник директора Інституту держави і права
імені В.М.Корецького НАН України;
кандидат юридичних наук, доцент
ФЕДОРЕНКО Владислав Леонідович,
заступник завідуючого кафедри Національної академії СБУ.
Провідна установа - Національна академія внутрішніх справ
МВС України (м. Київ).
Захист відбудеться 30 червня 2005 року о 15 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.04 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка за адресою:
01017, м. Київ, вул. Володимирська , 64.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці
Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою:
01017, м. Київ, вул. Володимирська, 64.
Автореферат розіслано 27 травня 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.Г.Шукліна
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. У становленні України як правової, демократичної, соціальної держави важлива роль належить Президенту України, який є главою держави, гарантом її суверенітету і територіальної цілісності, забезпечення прав людини та громадянина. Інститут президентства в Україні знаходиться на стадії становлення. Відповідно, є необхідність врахування всього позитивного, що є у правовому регулюванні даної інституції в інших країнах світу, особливо у Франції, оскільки форма державного правління - президентсько-парламентська республіка - притаманна як Україні, так і Франції.
Розгляд у порівняльно-правовому аспекті інституту глави держави в Україні важли-вий для пошуку шляхів підвищення ефек-тивності функціонування Президента Украї-ни. Сьогодні посилюється інтерес до проблеми результативності цього інституту в нашій державі, оскільки реально зростає вплив Президента України на процеси, що відбу-ваються в суспільстві, на становлення Украї-ни як правової, демократичної, соціальної держави. Розвиток цього інституту - це не тільки важлива теоретична, а й практична проблема, оскільки вона пов'язана з пробле-мою розподілу владних повноважень між Президентом та іншими органами влади, а також з питанням оптимізації взаємодії влад-них структур.
Є всі підстави стверджувати, що введен-ня в Україні інституту президентства відкри-ло новий етап у розвитку української дер-жавності. Все це вимагає по-новому осми-слити питання функціонування державного механізму, проаналізувати даний інститут у порівняльному аспекті. Введення інституту президентства в Ук-раїні суттєво вплинуло на політико-правову практику в нашій державі, на реалізацію державної влади. Безумовно, фігура Прези-дента стає центральною в державному ме-ханізмі України, і це потребує глибокого наукового аналізу його правового статусу. Важливо виявити його юридичну природу як глави Української держави, застосовуючи порівняльно-правовий метод дослідження. Власне кажучи, наука конституційного права в останні роки все більш активно використовує цей метод, що дає позитивні результати.
Поглиблене вивчання організації та функціонування державної системи Франції має не тільки власне пізнавальне значення. Воно важливе і необхідне також для удосконалювання теорії і практики українського конституційного права. Французький досвід у цій сфері вже протягом багатьох десятиліть незмінно привертає пильну увагу вітчизняних дослідників.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА В УКРАЇНІ ТА ФРАНЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок