Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Назва:
ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,79 KB
Завантажень:
50
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ
ім. М. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО
ОРЛОВА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
УДК 336.22:658.8
ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Спеціальність 08.07.05 – Економіка торгівлі та послуг
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Донецькому державному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Омелянович Лідія Олександрівна, Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри фінансів, перший проректор.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, старший науковий співробітник Вишневський Валентин Павлович, Інститут економіки промисловості НАН України, завідувач відділу фінансових проблем ефективного використання виробничого потенціалу;
кандидат економічних наук, доцент Яркова Ніна Іванівна, Інститут економіки, менеджменту та права у будівництві Донбаської національної академії будівництва і архітектури, директор.
Провідна установа: Полтавський університет споживчої кооперації Укоопспілки (м. Полтава).
Захист відбудеться 10 березня 2005 р. о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.055.01 у Донецькому державному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського за адресою: 83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського за адресою: 83017, м. Донецьк, б. Шевченка, 30.
Автореферат розісланий "10" лютого 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В. Виноградова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Соціально-економічні процеси, що відбуваються в Україні протягом усього періоду становлення національної економіки, вимагають їх відповідного регулювання, як на рівні підприємств, так і на рівні держави. Одним із інструментів механізму регулювання цих процесів є податки.
Дослідженню державного регулювання торгівлі присвячені праці відомих вітчизняних і зарубіжних вчених. Серед них відзначимо І. Бланка, Л. Брагіна, В. Вишневського, Г. Губерну, Г. Джоунса, В. Маредіна, В. Марцина, А. Мазаракі, Л. Омелянович, Н. Розанову, Н. Ушакову, А. Фрідмана, Ф. Хміля, Н. Яркову й інш. Трудами цих і інших вчених закладені підвалини торговельної науки. У той же час, досліджень, що торкаються податкового регулювання торговельної діяльності, бракує.
Податкове регулювання торговельної діяльності підприємств є невід’ємною складовою їх ефективного функціонування, оскільки визначає умови подальшого фінансового розвитку підприємств. Крім того, таке регулювання значним чином відбивається не тільки на ефективності діяльності самих підприємств, але й визначає основні закономірності формування централізованих фінансових ресурсів, оскільки податкові надходження від підприємств торгівлі займають вагому частину у загальних податкових надходженнях до бюджету. Так, у 2003 р. 16% таких надходжень у Донецькій області належало саме підприємствам торгівлі. Таким чином, вони формують фінансову основу не тільки власного соціально-економічного розвитку, але й інших суб’єктів господарювання. Тому вибір теми дисертаційної роботи є об’єктивним і актуальним.
Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності до комплексного плану науково-дослідних робіт і тематики Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського на 2000 – 2004 рр.
Дисертація є складовою держбюджетної теми № Д – 2000 “Розробка науково-методичних рекомендацій з нових фінансово-кредитних дисциплін навчального плану спеціальності 8.050104 “Фінанси” – видано навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України “Податки і податкові системи” у співавторстві, де міститься авторське викладення податкової системи і політики держави, визначення податку на додану вартість як складової механізму податкового регулювання діяльності підприємств, дослідження організації державної податкової служби і взаємовідносин платників податків з державою; науково-дослідних госпдоговірних тем: № 873/2002 “Фінансові інструменти в управлінні діяльністю підприємства” (№ державної реєстрації 0102U000364) – проведено дослідження регулюючої функції податків у діяльності підприємства та зростання її ролі у сучасних умовах господарювання; № 874/2002 “Фінансова оптимізація діяльності підприємства з орієнтацією на визначені пріоритети” (№ державної реєстрації 0102U004875) – обґрунтовано динамічні зміни у співвідношенні функцій податків з урахуванням соціально-економічних трансформацій; № 961/2003 “Створення інформаційної системи аналізу фінансово-економічних показників великих муніципальних об’єктів” (№ державної реєстрації 0103U007788) – розроблено рекомендації щодо оптимізації фінансово-господарської діяльності; № 10/2004 “Фінансове забезпечення операційної діяльності підприємства” (№ державної реєстрації 0105U002110) – розроблено рекомендації з удосконалення прийняття фінансових та управлінських рішень; № 17/2004 “Фінансова оцінка ринкових перетворень” (№ державної реєстрації 0105U002111) – розроблено методику фінансової оцінки ринкових перетворень на підприємстві.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок