Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Клініко-імунологічні аспекти в діагностиці та лікуванні дітей з сенсоневральною приглухуватістю

Клініко-імунологічні аспекти в діагностиці та лікуванні дітей з сенсоневральною приглухуватістю

Назва:
Клініко-імунологічні аспекти в діагностиці та лікуванні дітей з сенсоневральною приглухуватістю
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,35 KB
Завантажень:
130
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Інститут отоларингології
ім. проф. О.С. Коломійченка
ЧАЩЕВА Олена Георгіївна
УДК 616.28 – 008. 14-053; 616 – 097 – 07 – 08
Клініко-імунологічні аспекти
в діагностиці та лікуванні дітей
з сенсоневральною
приглухуватістю
14.01.19 – оториноларингологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України, м. Київ.
Науковий керівник
член-кор. АМН України,
Заслужений діяч науки і техніки України,
доктор медичних наук, професор
Тімен Григорій Єлеазарович,
Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка
АМН України, завідувач відділу
ЛОР-патології дитячого віку.
Офіційні опоненти:
Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Шидловська Тамара Василівна, Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України, завідувач лабораторії професійних порушень голосу і слуху;
доктор медичних наук, професор Косаковський Анатолій Лук’янович, Київська академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри дитячої отоларингології, аудіології та фоніатрії.
Провідна установа
Дніпропетровська державна медична академія, кафедра оторино-ларин-гології, МОЗ України, м. Дніпропетровськ.
Захист відбудеться 10 березня 2006 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.611.01 в Інституті отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України за адресою: 03057, м. Київ, Зоологічна, 3.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту отоларин-гології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України за адресою: 03057,
м. Київ, Зоологічна, 3.
Автореферат розісланий 9 лютого 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор медичних наук Шидловська Т.А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В клінічному перебігу сенсоневральної приглухуватості (СНП) найменш вивченою ланкою залишаються імунологічні механізми як захисної, так і імунопатологічної спрямованості.
Число хворих з цією патологією має виражену тенденцію до зростання, що може бути зумовлено відсутністю адекватної профілактики і недостатньо обґрунтованим застосуванням лікарських засобів, погіршенням екологічних умов та збільшенням ролі негативних генетичних та інших факторів. Використання найбільш розповсюд-женого способу надання допомоги хворим з сенсоневральною приглухуватістю – електроакустична корекція слуху є неадекватним та недостатньо ефективним засобом, особливо у випадках прогресування захворювання, і являє собою лише часткову реабілітацію.
Клініко-експериментальні дані, отримані за останнє десятиріччя (М.О. Приходько, 1993; Г.Э. Тимен и соавт., 1997-2004; Ю.В. Митин и соавт., 1998; Hoistad et al., 1998; Ryan et al., 1998-2002), свідчать про те, що у частини пацієнтів з СНП мають місце порушення імунологічного статусу як загального, так і специфічного (у відношенні сполучно-тканинних антигенів) характеру, які відносяться до найбільш загальних характеристик системи імунітету, і, природньо, такі дослідження потребують подальшого розвитку.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано в межах планової науково-дослідної роботи відділу ЛОР-патології дитячого віку Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України: “Вивчити клініко-аудіологічні та імунологічні особливості у хворих з нейросенсорною приглухуватістю та розробити принципи її діагностики та лікування.”
№ держреєстрації 0196 UО10091.
Мета і задачі дослідження. Мета роботи – поліпшення якості діагностики сенсоневральної приглухуватості у дітей та їх лікування на основі вивчення загальних і специфічних реакцій імунітету та дослідження співвідношень стосовно виникнення цього захворювання, його перебігу, вигляду аудіометричних кривих.
Для здійснення мети необхідно було вирішити наступні задачі:
1) провести аналіз етіології, загальної клінічної, оторино-ларингологічної та аудіологічної характеристики сенсоневральної приглухуватості у дітей;
2) вивчити загальний імунний статус у даного контингенту хворих;
3) з’ясувати наявність аутоімунних реакцій клітинного і гуморального типу на білки нервової та сполучної тканини у дітей з СНП та в контрольній групі;
4) виявити клініко-імунологічні паралелі перебігу сенсо-невральної приглухуватості у дітей;
5) обґрунтувати проведення активної неспецифічної імунотерапії;
6) провести апробацію схеми лікування хворих з аутоімунною сенсоневральною приглухуватістю при включенні в неї імунокоректорів;
7) клініко-імунологічними методами дати оцінку ефективності комплексного лікування дітей з використанням імунокоректорів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Клініко-імунологічні аспекти в діагностиці та лікуванні дітей з сенсоневральною приглухуватістю

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок