Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НОРМА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ, МЕЖІ ДІЇ, ТА РЕАЛІЗАЦІЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ.

НОРМА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ, МЕЖІ ДІЇ, ТА РЕАЛІЗАЦІЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ.

Назва:
НОРМА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ, МЕЖІ ДІЇ, ТА РЕАЛІЗАЦІЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,42 KB
Завантажень:
26
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва
ПІДЛУБНА Оксана Василівна
УДК 347.91/.95
НОРМА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА:
ПОНЯТТЯ, МЕЖІ ДІЇ, ТА РЕАЛІЗАЦІЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ.
Спеціальність: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступня
кандидата юридичних наук
Київ – 2007
Дисертація є рукопис.
Робота виконана на кафедрі правосуддя Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент
Гетманцев Олександр Валентинович,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича, завідувач
кафедри правосуддя
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор,
Фурса Світлана Ярославівна,
Інститут міжнародних відносин КНУ
імені Тараса Шевченка, професор
кафедри міжнародного права
кандидат юридичних наук,
Штефан Олена Олександрівна,
НДІ інтелектуальної власності Академії
Правових наук України, завідувач відділу
Авторських і суміжних прав
 
Захист відбудеться „20” вересня 2007 року о 10.00 годині за засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.500.01 при НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України за адресою: 01042, м. Київ, вул. Раєвського, 23А.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України ( 01042, м. Київ, вул. Раєвського, 23А).
Автореферат розісланий „16”серпня 2007 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат юридичних наук О.В. Безух


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, схвалена Указом Президента України 10 травня 2006 року, відзначає, що справедливе судочинство та належний захист прав і свобод людини можливі лише за наявності досконалого процесуального законодавства (Розд. І ст.3). У зв’язку з цим усе більшої актуальності набуває проблема не просто якісного оновлення категоріально-понятійного апарату науки цивільного процесуального права, але й узагалі концептуально відмінного підходу до текстуального закріплення норм цієї галузі права в нормативно-правових актах.
Зміни законодавства, поява докорінно нових категорій цивільних справ (особливо, в окремому провадженні) та їх складність викликали реальну потребу у дослідженні та вдосконаленні цивільних процесуальних норм, що регулюють відносини, пов’язані зі здійсненням правосуддя. Відбулося розширення дії принципу диспозитивності, з’явилася можливість ухвалення заочного рішення у випадку неявки у судове засідання відповідача, сповіщеного про час та місце розгляду справи по суті, внесені істотні зміни в порядок розгляду справи в касаційній інстанції. Але нові положення співіснують із раніш чинними, і не завжди має місце узгодженість між ними, що викликає певні труднощі в судовій практиці. Поряд з дещо невдалими формулюваннями тексту цивільних процесуальних норм, які потребують уточнення і перефразування, часто навіть очевидні положення не знаходять свого відображення в Цивільному процесуальному кодексі України. Зокрема, йдеться про особливості дії норми цивільного процесуального права в часі, просторі та за колом осіб. Поглиблений аналіз цивільного процесуального законодавства переконує в необхідності його подальшого вдосконалення шляхом проведення науково-практичних досліджень з метою розв’язання найбільш актуальних проблем правового регулювання цивільно-процесуальних відносин.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Ця тема входить до плану науково-дослідної роботи кафедри правосуддя Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича “Проблеми розвитку і вдосконалення процесуального законодавства в Україні та практики його застосування” (номер державної реєстрації 0105 U 002887).
Мета та основні завдання дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: НОРМА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ, МЕЖІ ДІЇ, ТА РЕАЛІЗАЦІЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок