Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОБЛЕМА ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ БАЛАДИ

ПРОБЛЕМА ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ БАЛАДИ

Назва:
ПРОБЛЕМА ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ БАЛАДИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,30 KB
Завантажень:
106
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
УДК 398.87
ГАНІЧ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
ПРОБЛЕМА ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ БАЛАДИ
10.01.07 – фольклористика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Львів – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі української літератури і фольклористики Донецького національного університету.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Мишанич Степан Васильович,
Донецький національний університет,
професор кафедри історії української
літератури і фольклористики
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук
Сокіл Василь Васильович,
Інститут народознавства НАН України,
старший науковий співробітник,
завідувач відділу фольклористики
кандидат філологічних наук
Костик Василь Васильович,
Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича,
доцент кафедри української літератури і журналістики
Захист відбудеться „23” листопада 2007 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.13 у Львівському національному університеті імені І.Франка за адресою: 79000 м. Львів, вул.Університетська,1.
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79000 м. Львів, вул.Драгоманова, 5)
Автореферат розісланий „12” жовтня 2007 р
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 35.051.13
кандидат філологічних наук, доцент Я.І Гарасим
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Історія дослідження українських народних балад охоплює майже півтора сторіччя. Зацікавленість баладними піснями спостерігаємо із часу зародження фольклористики як науки, власне тоді розпочалось нагромадження фактичного матеріалу, започаткування традиції вивчення окремих сюжетів, пошуки національних відповідників до мандрівних між-народних сюжетів і мотивів. У вітчизняній науці вперше вивченням жанрової поетики та еволюції фантастичних та міфологічних мотивів у баладах зацікавились М.Костомаров, О.Потебня, М.Сумцов. Процес сучасного аналізу жанру народної балади базується із врахуванням методологічних засад теорії пізнання фольклору попередників – М.Драгоманова, О.Веселовського, І.Франка, В.Гнатюка, К.Квіт-ки, Ф.Колесси, які постулювали необхідність ставлення до фольклору як до явища, що носить складний та багатовимірний характер, як до іманентного процесу, якому внутрішньо властиві власні закономірності розвитку та взаємодія родів та жанрів.
Дослідження української народної балади на сучасному етапі марковано необхідністю концептуального підходу до вивчення природи походження баладної пісні: розгляду баладного фонду національного фольклору як динамічної системи, що має свою логіку і особливості розвитку; його аналіз в контексті історичних змін художнього мислення народу, що дає можливість з’ясувати роль, специфіку функціонування, місце народнопісенних жанрів у фольклорному процесі, дозволяє вивчати еволюцію художнього мислення та мистецтва слова, а також відкриває необмежені можливості для вивчення закономірностей формування і розвитку фольклорної поетики від її витоків до сучасного стану.
Зв'язок роботи із науковими планами. Дисертаційну роботу виконано згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри історії української літератури та фольклористики Донецького національного університету (тема „Актуальні проблеми української літератури та фольклору”, шифр Г – 06/7, номер держреєстрації № 0101и003342). Тему дисертації затвердила Вчена рада Донецького національного універститету (протокол №1 від 30 січня 2004 р.).
Мета дослідження – простежити процес зародження української народної балади, подати еволюцію жанру від найдавніших форм до нашого часу.
Досягнення поставленої мети вимагає вирішення наступних логічно взаємозалежних завдань:
- розглянути історію дослідження народної балади в концепціях українських та зарубіжних науковців;
- дослідити питання класифікації народної балади в контексті означеної проблеми;
- з’ясувати типологічні риси жанру на конкретних історичних етапах, дослідити специфіку художніх образів та стильових ознак в їх історичному розвитку і на цій основі встановити закономірності формування і розвитку хронологічно різностадіальних різновидів жанру;
- вивчити взаємозв’язки української народної із суміжними жанрами народної творчості на певних історичних етапах, простежити специфіку еволюційних змін у жанрі;
- окреслити тенденції розвитку народної балади із здійсненням синхронних та діахронних виходів у баладні цикли і конкретні фольклорні твори близьких і більш віддалених народів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ПРОБЛЕМА ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ БАЛАДИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок