Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ДОЗОВАНОЇ ВИДАЧІ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ БУНКЕРАМИ МАШИН ДЛЯ ЇХ ПОВЕРХНЕВОГО ВНЕСЕННЯ

ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ДОЗОВАНОЇ ВИДАЧІ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ БУНКЕРАМИ МАШИН ДЛЯ ЇХ ПОВЕРХНЕВОГО ВНЕСЕННЯ

Назва:
ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ДОЗОВАНОЇ ВИДАЧІ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ БУНКЕРАМИ МАШИН ДЛЯ ЇХ ПОВЕРХНЕВОГО ВНЕСЕННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,76 KB
Завантажень:
367
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Гуцаленко Олександр Володимирович
УДК: 631.333.5 (043.3)
ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ДОЗОВАНОЇ ВИДАЧІ
МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ БУНКЕРАМИ МАШИН
ДЛЯ ЇХ ПОВЕРХНЕВОГО ВНЕСЕННЯ
05.05.11 – Машини і засоби механізації
сільськогосподарського виробництва
A в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Харків - 2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному аграрному університеті
Науковий керівник - кандидат технічних наук, професор, член-кореспондент
УААН Войтюк Дмитро Григорович, Національний
аграрний університет, завідувач кафедри
“Сільськогосподарські машини”
Офіційні опоненти: - доктор технічних наук, професор Сичов Іван Петрович, Харківський державний технічний університет сільсько-го господарства, професор кафедри технічної експлуа-тації машин та обладнання
кандидат технічних наук, професор Пащенко Володимир Филимонович, завідувач кафедрою механізації сільського господарства, Харківський державний аграрний універ-ситет ім.. В.В. Докучаєва
Провідна установа: - науковий національний центр “ІМЕСГ” УААН,
смт. Глеваха, Київська обл..
Захист відбудеться “14” березня 2002 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої Ради Д64.832.01 по присудженню наукового ступеня кандидата технічних наук в Харківському державному технічному університеті сільського господарства за адресою: 61002, м. Харків-2, вул. Артема, 44.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці університету
Автореферат розісланий “5” лютого 2002 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої Ради Т.С. Скобло


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Підвищення якості внесення мінеральних добрив є важливою сільськогосподарською задачею. Рішення цієї задачі сприяє впро-вадженню вдосконалених розкидачів мінеральних добрив, що забезпечувало б більш рівномірне їх внесення по ширині розкидання, а звідси і підвищення рів-ня ефективності родючості ґрунтів, забезпечення високих і стабільних врожаїв сільськогосподарських культур.
Як показала практика експлуатації розкидачів мінеральних добрив кузовного типу, нерівномірність внесення добрив, їх суміші по ширині захвату складає в середньому 40%, а в окремих випадках досягає 60 - 80%.
Однією з основних причин порушення технологічного процесу внесення добрив розкидачами кузовного типу є формування нерухомих ущільнених зон мінеральних добрив усередині кузова (бункера), що спричиняє зниження стабільності подачі добрив до місця пошарового розподілу, а в окремих випадках подача добрив повністю припиняється. Такі порушення призводять до зниження якості розподілу мінеральних добрив розкидаючими робочими органами.
Тому подальше вдосконалення конструкцій розкидачів із системами бун-керів для підвищення їх надійності та якості роботи є актуальною задачею.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконувалась за програмою “Продовольство-95” Агропромкомплексу України та Державного комітету науки і техніки СРСР “Повысить технический уровень, качество и надежность машиностроительной продукции значительного народнохозяйственного значения”.
Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є обґрунтування кон-структивних і технологічних параметрів ємності розкидача мінеральних добрив для забезпечення підвищення стабільності їх подачі до місця пошарового розподілу.
Об’єкт дослідження – процес внесення мінеральних добрив бункерами розкидачів.
Предмет дослідження – обґрунтування параметрів дозованої видачі мінеральних добрив бункерами машин для їх поверхневого внесення.
Для поставленої мети потрібно вирішити такі задачі:
-
знаходження закономірностей процесу пошарового розподілу міне-ральних добрив бункерами кузовного типу з визначенням впливу на ці процеси швид-кості руху транспортеру, конструктивних параметрів бункера, фізико-ме-ханічних властивостей мінеральних добрив, норм внесення добрив;
-
розробити методику розрахунку тягового опору, швидкості витікання мі-неральних добрив при їх пошаровому розподілі;
- розробити методику розрахунку раціональних конструктивних та тех-нологічних параметрів бункера кузовного типу розкидача мінеральних добрив залежно від фізико-механічних властивостей мінеральних добрив (розміру та коефіцієнта різнозернистості частинок гранул, питомого зчеплення частинок, вологості, кута внутрішнього тертя та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ДОЗОВАНОЇ ВИДАЧІ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ БУНКЕРАМИ МАШИН ДЛЯ ЇХ ПОВЕРХНЕВОГО ВНЕСЕННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок