Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФРАЗЕОСЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «ЖИТТЯ/СМЕРТЬ»: НАЦІОНАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ ТА ЇХ КОРЕЛЯЦІЇ

ФРАЗЕОСЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «ЖИТТЯ/СМЕРТЬ»: НАЦІОНАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ ТА ЇХ КОРЕЛЯЦІЇ

Назва:
ФРАЗЕОСЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «ЖИТТЯ/СМЕРТЬ»: НАЦІОНАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ ТА ЇХ КОРЕЛЯЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,14 KB
Завантажень:
340
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
ІВАНОВА Ірина Борисівна
УДК 811.161.2’373.7
ФРАЗЕОСЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «ЖИТТЯ/СМЕРТЬ»: НАЦІОНАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ ТА ЇХ КОРЕЛЯЦІЇ
10.02.01 – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2008


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор, академік АПН Мацько Любов Іванівна,
Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова,
завідувач кафедри стилістики української мови
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор,
Ужченко Віктор Дмитрович,
Луганський національний педагогічний
університет імені Тараса Шевченка,
професор кафедри української мови
кандидат філологічних наук,
Коць Тетяна Анатоліївна,
науковий співробітник відділу
«Стилістика та культура мови» Інституту
української мови НАН України
Захист відбудеться «20» травня 2008 р. о 14:30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.04 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за адресою: 01601, м. Київ-30, вул. Пирогова,  9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за адресою: 01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий «14 » квітня 2008 року
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради А. В. Висоцький


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Одним із перспективних напрямків сучасного мовознавства є виявлення й аналіз складників української мовної картини світу. Вітчизняне мовознавство має багаті традиції у царині дослідження фразеології, зокрема її національної специфіки. Різні аспекти фразеології розглядаються у працях Р. Кіся, В. Кононенка, М. Маєрчик, Т. Радзієвської, Л. Скрипник, В. Ужченка та ін. Проте питання прагматики та системного потенціалу фразеології у створенні фразеологізованих стереотипів життя і смерть залишилися поза увагою дослідників. Слід зауважити, що стереотипи мовної природи на позначення понять «життя» і «смерть» є стрижневими, а іноді навіть визначальними сутностями будь-якої культури – вони уособлюють онтологічні, аксіологічні та космогонічні уявлення мовців про національну мовну картину світу.
У наукових працях східнослав’янських учених містяться спостереження над філософським наповненням і сутністю складових концептів і стереотипів (В. Красних, Т. Слухай, В. Телія, В. Ужченко, Т. Черданцева), але цілісного спеціального дослідження таких маніфестантів ментальності, колективної свідомості українців із застосуванням лінгвістичних методів аналізу немає, що й зумовило вибір теми дисертації.
Актуальність роботи полягає в необхідності визначити на підставі аналізу мовної картини світу (фразеосемантичного поля) національну специфіку українців, виявити основне в семантиці та прагматичній значущості фразеологізованих стереотипів, а також зумовлена потребою віднайдення чинників, пов’язаних із кваліфікативною діяльністю людини, яка сприяє формуванню стереотипних уявлень про життя та смерть, кореляцій у фразеологічному складі української мови. У зв’язку з цим актуальним є дослідження фразеосемантичного поля «життя/смерть», стереотипів та їх кореляцій. Особливого значення при цьому набуває розгляд мовних явищ у концептуальному плані: фразеосемізація базових концептів, еталонів і стереотипів, визначення понять «стереотип», «концепт» та виокремлення характерних рис міфологічної свідомості українців як формотворчих чинників мовного та культурного вираження аналізованих явищ.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в контексті науково-дослідницької теми кафедри стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова «Стилістична диференціація української мови».
Об’єктом дослідження є фразеологія української мови в межах фразеосемантичного поля «життя/смерть».

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ФРАЗЕОСЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «ЖИТТЯ/СМЕРТЬ»: НАЦІОНАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ ТА ЇХ КОРЕЛЯЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок