Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЄВРЕЙСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ. 1861-1917 рр.

ЄВРЕЙСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ. 1861-1917 рр.

Назва:
ЄВРЕЙСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ. 1861-1917 рр.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,79 KB
Завантажень:
340
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Гончаров Володимир Володимирович
УДК 94(477.6): 314.9 (= 411. 16) “1861/1917”
ЄВРЕЙСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ.
1861-1917 рр.
07.00.01 – Історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Донецьк-2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник - доктор історичних наук, професор
Безпалов Микола Єгорович,
завідувач кафедри історії слов’ян
Донецького національного університету
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Кульчицький Станіслав Владиславович,
заступник директора Інституту історії України НАН України
доктор історичних наук, доцент
Темірова Надія Романівна,
професор кафедри історіографії, джерелознавства, археології
та методики викладання історії
Донецького національного університету
 
Провідна установа - Харківський національний університет
ім. В. Каразіна Міністерства освіти
і науки України (кафедра історії України)
Захист відбудеться “_22_” квітня 2005 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.02 у Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24, II корп., ауд. 32.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Донецького національного університету (83055, м. Донецьк - 55, вул. Університетська, 24).
Автореферат розісланий “_18_” березня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Крапівін О.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Конституція України, Декларація прав національностей України, Закон України “Про національні меншини в Україні” створили сприятливі умови для культурного і духовного розвитку народів і національних меншин, що існують на території України. Проте практична реалізація всіх можливостей потребує цілісного дослідження історії етнонаціональних процесів, що відбувалися в Україні, осмислення накопиченого досвіду з його позитивними і негативними моментами.
Природно, що історичне полотно буде неповним без висвітлення життєдіяльності єврейського населення України (у тому числі на реґіональному рівні), яке у досліджуваний період посідало важливе місце у суспільно-політичному, економічному та культурному житті країни. У сучасних умовах, коли йде будівництво державності України, вивчення минулого єврейського населення може сприяти порозумінню, зміцненню поваги і довіри між представниками українського, єврейського та інших етносів.
Необхідність наукового аналізу обраної теми обумовлена відсутністю в історіографії робіт, які б розглядали питання життєдіяльності єврейського населення Південно-Східної України комплексно та всебічно.
Таким чином, спроба об’єктивно, з нових позицій розглянути процеси формування та розвитку єврейського населення Південно-Східної України визначається необхідністю конструктивної, виваженої етнонаціональної політики з метою оптимального врахування інтересів корінних народів і національних меншин.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дослідження пов’язаний з науковою темою, що опрацьовується колективом кафедри історії слов’ян Донецького національного університету “Актуальні проблеми наукового і методичного вдосконалення курсу історії України для природничих та економічних факультетів” (№ Г-01/28).
Мета дисертації полягає у з’ясуванні комплексу демографічних, соціально-економічних та культурно-побутових характеристик єврейського населення Південно-Східної України в контексті динаміки його розвитку у період з 1861-1917 рр.
Для досягнення поставленої мети в дисертації передбачається розв’язати такі завдання:
·
розглянути історіографічне та джерелознавче підґрунтя дослідження: критично оцінити висновки попередніх дослідників, проаналізувати інформативний потенціал різних видів джерел, визначити ступінь їх достовірності та репрезентативності;
·
визначити чинники, що обумовили формування єврейської громади реґіону, окреслити специфіку цього утворення;
·
простежити динаміку чисельності та географію розселення євреїв у Південно-Східній Україні;
·
дати розгорнуту характеристику структури зайнятості єврейського населення реґіону;
·
висвітлити роль євреїв у господарському освоєнні Південно-Східної України;
·
з’ясувати особливості громадського життя та побуту євреїв реґіону;
·
проаналізувати розвиток системи єврейського виховання та освіти в контексті змін культурно-побутового життя.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ЄВРЕЙСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ. 1861-1917 рр.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок