Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ СЛОВОТВОРЧИХ ГНІЗД З БАЗОВИМИ ДІЄСЛОВАМИ МОВЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XIX-XX ст.

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ СЛОВОТВОРЧИХ ГНІЗД З БАЗОВИМИ ДІЄСЛОВАМИ МОВЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XIX-XX ст.

Назва:
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ СЛОВОТВОРЧИХ ГНІЗД З БАЗОВИМИ ДІЄСЛОВАМИ МОВЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XIX-XX ст.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,79 KB
Завантажень:
473
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Гірняк Світлана Петрівна
УДК 808.3
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ
СЛОВОТВОРЧИХ ГНІЗД З БАЗОВИМИ ДІЄСЛОВАМИ
МОВЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XIX-XX ст.
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Донецьк – 1999


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі загального мовознавства та історії мови Донецького державного університету.
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор,
заслужений діяч науки України
Отін Євген Степанович,
Донецький державний університет,
завідувач кафедри загального мовознавства
та історії мови
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Поповський Анатолій Михайлович,
Дніпропетровський державний університет,
кафедра української мови
кандидат філологічних наук
Федурко Марія Юліанівна
Дрогобицький державний педагогічний
університет, кафедра методики викладання
гуманітарних дисциплін
Провідна установа – Львівський державний університет
ім. Івана Франка,
кафедра української мови
Захист відбудеться 23 листопада 1999 року о 14.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.051.04 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук при Донецькому державному університеті за адресою: 340055, м. Донецьк, вул Університетська 24.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Донецького державного університету.
Автореферат розісланий 20 жовтня 1999 року
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради, доктор філологічних
наук, професор Сенів М.Г.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальним завданням дериватології є дослідження словотвірної системи як результату пізнавальної діяльності людського мислення. У системі слов’янських мов, зазначає М.І.Голянич, значна роль належить групі слів із семантикою говоріння – “мікросистемі з інваріантним значенням мовлення” Голянич М.И. Особенности семантической структуры словообразовательных гнезд со значением говорения // В сб.: Актуальные проблемы русского словообразования. – Ташкент: Укитувчи, 1982. – С.117-120.. Проте поняття мовлення, як і будь-яке інше, модифікується не тільки тим, що існує не ізольовано, входить у систему відповідних понять, але й тим, що воно не може існувати без втілення у конкретну звукову форму і певною мірою залежить від її особливостей, що є одним із проявів взаємозалежності мислення і мови.
Однією із актуальних проблем дериватології є дослідження системи гнізд, під якими розуміємо структурно-семантичну єдність спільноко-реневих слів (у тому числі й складних, у структурі яких є відповідний корінь), поєднаних між собою відношеннями структурної та семантичної похідності й об’єднаних на основі послідовного підпорядкування одних одиниць іншими, єдність, що характеризується різноманітністю семан-тичних взаємозв’язків твірних і похідних основ, зумовлюється як структурними особливостями цих основ, так і кореляцією семан-тики твірних і похідних слів, зв’язаних відношеннями синхронної словотворчої мотивованості. Словотворчі гнізда (далі СГ) із значенням мовлення (принципи їх побудови, структура похідних, словотворчі значення й форманти) не були ще предметом спеціального дослідження, хоча дієслова, які виражають процес говоріння, привертали до себе увагу багатьох лінгвістів, що пояснюється комунікативною значущістю, частотою використання, вагомістю цієї лексико-семантичної групи в загальній системі семантики дієслова, тобто тим, що дієслова говоріння виражають життєво необхідні поняття, які існували протягом усієї історії суспільства і закріпилися у системі значень даних дієслів.
Дослідження СГ дає можливість розкрити дериваційний потенціал коренів із значенням мовлення, зміст семантичної структури дієслів, що виражають процес говоріння, показати результат відображення у мові об’єктивної дійсності. При дослідженні СГ із значенням мовлення було визначено їх кількісний склад та обсяг, семантичну наповненість похідних, словотворчі засоби та ресурси, а також базовий елемент – вершинне слово, що являє собою таку структурно-семантичну єдність, яка і в плані змісту, і в плані вираження розкриває понятійну наповненість гнізда; адже усі спільнокореневі слова, що входять до конкретного СГ, перебувають із вершиною у відношеннях словотворчої мотивованості (ієрархічна організація й формування СГ), яка у свою чергу, як констатує М.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ СЛОВОТВОРЧИХ ГНІЗД З БАЗОВИМИ ДІЄСЛОВАМИ МОВЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XIX-XX ст.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок