Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВПЛИВ ІОННИХ КОМПОНЕНТІВ МАТРИЦІ НА АНАЛІТИЧНИЙ СИГНАЛ ПОТЕНЦІОМЕТРІЇ З АНІОНСЕЛЕКТИВНИМИ ЕЛЕКТРОДАМИ

ВПЛИВ ІОННИХ КОМПОНЕНТІВ МАТРИЦІ НА АНАЛІТИЧНИЙ СИГНАЛ ПОТЕНЦІОМЕТРІЇ З АНІОНСЕЛЕКТИВНИМИ ЕЛЕКТРОДАМИ

Назва:
ВПЛИВ ІОННИХ КОМПОНЕНТІВ МАТРИЦІ НА АНАЛІТИЧНИЙ СИГНАЛ ПОТЕНЦІОМЕТРІЇ З АНІОНСЕЛЕКТИВНИМИ ЕЛЕКТРОДАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,09 KB
Завантажень:
32
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
На правах рукопису
Маслій Ольга Григорівна
УДК 543.252.1
ВПЛИВ ІОННИХ КОМПОНЕНТІВ МАТРИЦІ
НА АНАЛІТИЧНИЙ СИГНАЛ ПОТЕНЦІОМЕТРІЇ
З АНІОНСЕЛЕКТИВНИМИ ЕЛЕКТРОДАМИ
02.00.02 —аналітична хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Харків —1999


Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Харківському державному університеті
Науковий керівник кандидат хімічних наук, доцент
Логінова Лідія Павлівна
Харківський державний університет,
доцент кафедри хімічної метрології
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Чміленко Федір Олександрович,
завідувач кафедри аналітичної хімії
Дніпропетровського держуніверситету;
кандидат хімічних наук, доцент
Зареченський Михайло Анатолійович,
доцент кафедри аналітичної хімії
Української фармацевтичної академії
(м. Харків)
Провідна установа Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богат-ського НАН України, відділ аналітичної хімії і фізико-хімії координаційних сполук (м. Одеса)
Захист відбудеться “ 10 ”вересня 1999 р. о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .051.14 в Харківському державному університеті (Україна, 310077, м.Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 7-80)
З дисертацією можна ознайомитися в Центральній науковій бібліотеці Харківського державного університету
Автореферат розісланий ”05” липня 1999 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Логінова Л.П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Розвиток потенціометрії в останні три десятиліття зумовлений створенням та застосуванням електрохімічних сенсорів – іоно-се-лек-тивних електродів (ІСЕ) з рідинними та твердофазними мембранами, від-гук яких залежить від активної чи рівноважної концентрації конкретної іон-ної форми. Особливо важливою стала поява аніонселективних елек-тро-дів, бо саме при аналізі аніонів необхідно розрізняти іонні форми, утворені од-ним і тим же елементом.
При вимірюваннях з ІСЕ виникають певні обмеження, пов’язані з впливом на аналітичний сигнал ІСЕ інших компонентів об’єкту аналізу _так зва-них матричних.
Починаючи з 1966 року, коли поява кальцій- та фторид-селек-тив-ного елек-тродів започаткувала розвиток іонометрії, переважна більшість до-слід-жень в цій галузі була пов’язана з розробкою нових та вдосконаленням відо-мих типів сенсорів. Актуальним для розширення прикладних можливостей сенсорів є розвиток методології вимірювань і розробка методик, що базу-ються на хімічному чи розрахунковому способах усунення матричних ефектів. Для цього необхідні кількісні характеристики завад, що виникають при роботі з ІСЕ.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно науково-дослідній тематиці кафедри хімічної метрології ХДУ, як складову частку досліджень за розділом НТП ДКНО СРСР “Создание средств метрологического обеспечения многоцелевого использования, включающих стандартные образцы веществ, метрологических эквивалентов и т. п., кардинально улучшающих метрологическое обеспечение при выпуске и использовании аналитической техники и методик анализа” (наказ ДКНО № 454 від 02.07.90), та НДР “Фізико-хімічні засади функціонування засобів вимірювання на основі іонообмінних матері-алів” міжвузівської наукової програми України “Достандартизаційні до-слід-ження нових методів та засобів метрологічного забезпечення випробувань і контролю фізико-механічних і хімічних властивостей сучасних матері-алів та діагностики виробів і складних систем з їх застосуванням” (1996-1999 роки).
Мета дослідження —кількісний опис факторів, що впливають на аналі-тичний сигнал потенціометрії з аніонселективними електродами, і ство-рен-ня метрологічних засад потенціометричного визначення аніонів (нітра-ту, перхлорату, тетрафтороборату, додецилсульфату та ін.).
Для досягнення мети слід було розв’язати наступні задачі:
·
дослідити різні типи ефектів матриці при вимірюваннях з аніон-селек-тив-ними електродами серійного випуску на основі пластифікованих мембран (змінювання коефіцієнтів активності потенціалутворюючого іону та дифу-зійного потенціалу; іонообмінна конкуренція; зміна хімічної форми потенціалутворюючого іона);
· розробити рекомендації для усунення похибок, зумовлених зміною хіміч-ної форми потенціалутворюючого аніона (гідроліз тетрафтороборату, агре-гація додецилсульфату (DS_), конкуруючі реакції комплексоутворення для HgI3_) при градуюванні та аналізі;
· створити моделі відгуку аніонселективних електродів, придатні для всьо-го діапазону концентрацій потенціалутворюючого іона;
· одержати моделі коефіцієнтів активності аніонів різної природи (нітрат, перхлорат, тетра-фтороборат, додецилсульфат) у розчинах одного та двох електролітів;
· оптимізувати умови визначення коефіцієнтів селективності та встановити можливість їх використання як сталої характеристики мембранних елек-тродів для враховання впливу іонообмінної конкуренції;
· охарактеризувати можливості одночасного визначення двох компо-нен-тів за допомогою системи ІСЕ, аналітичні сигнали яких перекрива-ють-ся;
· розробити методики потенціометричного визначення аніонів з типовими аніонселективними електродами, що базуються на розрахунковому способі усунення матричних ефектів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ВПЛИВ ІОННИХ КОМПОНЕНТІВ МАТРИЦІ НА АНАЛІТИЧНИЙ СИГНАЛ ПОТЕНЦІОМЕТРІЇ З АНІОНСЕЛЕКТИВНИМИ ЕЛЕКТРОДАМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок