Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДЯНСТВА В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВАХ (порівняльний аналіз)

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДЯНСТВА В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВАХ (порівняльний аналіз)

Назва:
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДЯНСТВА В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВАХ (порівняльний аналіз)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,12 KB
Завантажень:
359
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Київський університет імені Тараса Шевченка
УДК 342.71
343.5
ф. АЛЬБЕРТІНІ Ламара Михайлівна
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДЯНСТВА
В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВАХ
(порівняльний аналіз)
Спеціальність 12.00.02 – конституційне право
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ - 1999
Дисертація є рукописом.
Робота виконана на кафедрі конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник – Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного і адміністративного права юридичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка Кузнецова Валентина Федорівна.
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права Національної академії внутрішніх справ України Фрицький Олег Федорович;
кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та адміністративного права Львівського державного університету імені Івана Франка Бориславський Любомир Володимирович.
Провідна організація – Харківська національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого.
Захист відбудеться 8 квітня 1999 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.04 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук при Київському університеті імені Тараса Шевченка (252017, м. Київ, вул. Володимирська, 64).
Автореферат розісланий 5 березня 1999 року.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського університету імені Тараса Шевченка (252017, м. Київ, вул. Володимирська, 64).
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Бобровник С.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослiдження. В сучасний перiод особливого значення набуває проблема взаємовiдносин мiж державою i особою. Сюди належать i питання громадянства, які цiкавлять вчених із стародавніх часiв. Ще Аристотель в однiй з його найвiдомiших праць "Полiтика" пiднiмав питання про те, хто є громадянином, i дiйшов висновку, що держава - це сукупнiсть громадян. Питання громадянства хвилювали i фiлософiв вiсiмнадцятого - дев’ятнадцятого столiть (Руссо Ж.-Ж., Кант I.). Але тiльки з прийняттям перших конституцiй можна вести мову про громадянство в його сучасному розумiннi. Його виникнення безпосередньо пов’язано з першими буржуазними революцiями, втiленням iдеї рiвностi членiв державної спільноти (у подальшому - рiвностi членiв нацiї в її державно-правовому значеннi), яка в свою чергу формується пiд безпосереднiм впливом iдеї природних прав людини. Законодавче закрiплення iдеї народного суверенiтету призводить до того, що виникає необхiднiсть чiткого визначення кола осiб - громадян, якi мають право на його здiйснення. На появу перших законодавчих актiв, що регулювали питання набуття i припинення громадянства, значною мiрою вплинуло також посилення мiграцiї населення, яке було викликано розвитком капiталiстичних вiдносин, побудовою шляхiв сполучення.
Громадянство є унiкальним функцiональним феноменом державно-органiзованого суспiльства. Це надзвичайно важливий iнститут як для держави, так i для кожної людини окремо. Громадянство об’єднує людину i державу i утворює в кiнцевому пiдсумку останню. Його можна смiливо вiднести до обов’язкових ознак сучасної держави, оскільки будучи правовим зв’язком мiж людиною i державою, воно в сукупностi цих зв’язкiв визначає народ держави i робить можливим iснування держави.
Громадянство дає державi можливiсть контролювати склад населення, а з точки зору людини воно повинно розглядатися як визнання її основних прав. Основою громадянства є взаємозв’язок особи i держави, i, будучи правовим виразом цього взаємозв’язку, громадянство забезпечує чiткi, стабiльнi вiдносини мiж державою i особою. Вiд того, як будуть урегульованi в державi питання громадянства, залежить стан i стабiльнiсть держави. З’ясування юридичної природи громадянства допомагає розумінню юридичної природи самої держави. Саме розумiння громадянства, а також регулювання його окремих питань, тiсно пов’язане з мiсцем i роллю людини в державi i вiдображає iснуючий рiвень розвитку суспiльних вiдносин.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДЯНСТВА В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВАХ (порівняльний аналіз)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок