Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЙНИМ ПРОЯВАМ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (організаційно-правовий аспект)

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЙНИМ ПРОЯВАМ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (організаційно-правовий аспект)

Назва:
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЙНИМ ПРОЯВАМ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (організаційно-правовий аспект)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,97 KB
Завантажень:
214
Оцінка:
 
поточна оцінка 2.7


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ПРОХОРЕНКО Олексій Якимович
УДК –354;343.41
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЙНИМ ПРОЯВАМ
У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
(організаційно-правовий аспект)
25.00.03 – державна служба
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління
КИЇВ – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.
Науковий керівник – | кандидат наук з державного управління, професор БІЛОУС Віктор Тарасович,
Державна податкова адміністрація України, заступник начальника податкової міліції – начальник управління по боротьбі з корупцією та безпеки в органах державної податкової служби.
Офіційні опоненти: | доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України ШАМРАЙ Василь Олександрович,
Національна академія державної податкової служби України, начальник факультету податкової міліції;
кандидат юридичних наук, доцент КАДЬКАЛЕНКО Сергій Тимофійович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри конституційного і адміністративного права юридичного факультету.
Провідна установа - | Національна академія Служби безпеки України, кафедра управління оперативно-службовою діяльністю, м. Київ.
Захист відбудеться 12 травня 2004 року о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.810.01 в Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, к. 201.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20).
Автореферат розісланий 9 квітня 2004 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради В.К.Майборода
 
Підписано до друку 06.04.2004.
Формат 60 х 84 1/16. Тираж 100 прим. Обл.-вид. арк. 1,35.
Ум.-друк.арк. 1,16. Гарн. Таймс.
Свідоцтво серії ДК № 1561 від 06.11.2003 р.
Віддруковано з оригінал-макета у видавництві
Національної академії державного управління
при Президентові України.
03057, Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, тел. 456-94-36.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На сучасному етапі актуалізується пошук інноваційних теоретичних і методологічних підходів, державно-управлінських досліджень у галузі розбудови правової держави, використання власного й світового досвіду реформування в соціальній, економічній та політичній сферах. Вихід з кризи залежить від створення сучасної, ефективної системи державного управління.
На сьогодні державне управління в Україні органічно пов’язане з державною службою, і їх взаємодія залишається неконструктивною. Кадри в сфері державного управління ще слабко підготовлені й недостатньо мотивовані до здійснення ефективної протидії корупційним проявам у системі державної служби. Старі принципи й моделі формування і функціонування державного апарату вже відкинуті, а нові ще не сформовані.
Виникла об’єктивна суперечність між вимогами до державних службовців, які висуває нова соціально-політична і економічна ситуація, та існуючим, багато в чому деформованим типом державного службовця, який прийшов у державний апарат і реально здійснює суспільно-політичні реформи в Україні.
Корупційні прояви у будь-якому суспільстві являють собою загрозливий та небезпечний механізм, який підпорядковує собі всі сфери життєдіяльності суспільства. За таких умов не може нормально функціонувати жодна із сфер громадянського соціуму: ні політична, ні правова, ні економічна. І, як наслідок, у державі починають прогресувати неконтрольовані процеси, що призводять до негативних наслідків.
Відмова від планово-розподільчої системи і побудова соціально орієнтованих ринкових відносин в Україні супроводжуються певними втратами. Це потрібно було передбачити, враховуючи досвід інших держав з самого початку реформування. Але під впливом ейфорії незалежності, утвердження державності, віри у великі природні та інші багатства України оцінки очікуваних труднощів були значно занижені.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЙНИМ ПРОЯВАМ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (організаційно-правовий аспект)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок