Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОСТІ ЗНАНЬ ПРО ПРИРОДУ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОСТІ ЗНАНЬ ПРО ПРИРОДУ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Назва:
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОСТІ ЗНАНЬ ПРО ПРИРОДУ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
35,74 KB
Завантажень:
30
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди
ГУЗ Костянтин Жоржович
УДК 37.013.3:57.081.3(043.3)
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ
ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОСТІ ЗНАНЬ ПРО ПРИРОДУ
УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
13.00.09 — теорія навчання
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора педагогічних наук
Харків — 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті педагогіки Академії педагогічних наук України.
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України
Гончаренко Семен Устимович,
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, провідний науковий співробітник.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України
Ляшенко Олександр Іванович,
Академія педагогічних наук України, академік-секретар відділення дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті;
доктор педагогічних наук, професор
Степанюк Алла Василівна,
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, завідувач кафедри методики біології;
доктор педагогічних наук, професор
Іонова Олена Миколаївна,
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін.
Захист відбудеться 13 березня 2008 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою: 61002,
м. Харків, вул. Артема, 29, ауд. № 216.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (61168,
м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. 215 В).
Автореферат розісланий “ 11 ” лютого 2008 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Штефан Л. А.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Актуальність теми дослідження. Проблема цілісності знань учнів загальноосвітньої школи є однією з актуальних у вітчизняній і зарубіжній педагогіці. З цією проблемою пов’язані завдання реалізації особистісно орієнтованої освіти та продуктивного навчання, формування в учнів адекватного дійсності образу світу.
Освіченість як найважливіша інтегративна якість особистості включає в себе три цілісності, які є власним продуктом особистості — “образ світу”, “образ я”, “образ я у світі” (О. Леонтьєв, С. Смирнов, В. Ільченко, С. Подмазін). Особистісна орієнтованість освіти характеризується, насамперед, наявним в учня “образом світу” — цілісної системи знань про природне, створене людиною та суспільне довкілля. За допомогою образу світу учень осмислює своє буття в природі, у предметному світі, світі інших людей, формує свою самосвідомість, набуває здатності до самооцінки та рефлексії.
Проблема особистісно орієнтованої освіти у вітчизняній педагогіці розглядається як один з основних напрямків реформування освіти в Україні, що відзначається як у нормативних документах про освіту, зокрема в Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті, так і в працях вітчизняних вчених (І. Бех, В. Ільченко, О. Іонова, В. Кремень, С. Подмазін, О. Савченко, О. Сухомлинська та ін.). Ядром особистісно орієнтованої освіти обґрунто-вано вважається продуктивна освіта (М. Башмаков, В. Мадзігон).
Створення продукту є водночас процесом формування цілісності, інтеграції знань, умінь та попереднього досвіду для досягнення поставленої мети.
У зв’язку з цим інтеграція змісту освіти також є однією з актуальних проблем як сучасної української педагогіки, так і педагогіки близького та дальнього зарубіжжя (С. Гончаренко, В. Ільченко, О. Іонова, І. Козловська,
А. Степанюк, І. Алек-са-шина, Н. Груздєва, А. Данилюк, В. Максимова та ін.).
На противагу багатопредметності, яка продовжує панувати у вітчизняній і зарубіжній школах, освіта України, як і освіта інших країн, переходить на галузевий принцип формування змісту шкільної освіти і втілення її у навчальний процес. Цілісність знань з кожної освітньої галузі дає можливість формувати у свідомості учнів систему знань про дійсність — образ світу, в якому всі знання про дійсність взаємопов’язані та взаємообумовлені.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 Реферат на тему: ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОСТІ ЗНАНЬ ПРО ПРИРОДУ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок