Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Вплив елементів біологізації зерно-картопляної сівозміни на екологічний стан дерново-підзолистого грунту та врожайність люпину жовтого

Вплив елементів біологізації зерно-картопляної сівозміни на екологічний стан дерново-підзолистого грунту та врожайність люпину жовтого

Назва:
Вплив елементів біологізації зерно-картопляної сівозміни на екологічний стан дерново-підзолистого грунту та врожайність люпину жовтого
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,73 KB
Завантажень:
194
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Українська академія аграрних наук
Інститут агроекології та біотехнології
Бельдій наталія миколаївна
УДК 631.46:631.582:504:633.367
Вплив елементів біологізації зерно-картопляної сівозміни на екологічний стан дерново-підзолистого грунту та врожайність люпину жовтого
03.00.16 – екологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ - 2002


Дисертацією є рукопис
Дисертаційна робота виконана в Інституті агроекології та біотехнології УААН протягом 1998 – 2000 рр.
Науковий керівник - доктор сільськогосподарських наук, професор, академік УААН, Тараріко Олександр Григорович, Інститут агроекології та біотехнології УААН, головний науковий співробітник
Офіційні опоненти - доктор біологічних наук, професор Бондар Олександр Іванович, директор науково-виробничого центру “Таскоекос”, м. Київ;
доктор сільськогосподарських наук, професор, член кореспондент УЕАН Дегодюк Едуард Григорович, Інститут землеробства УААН, головний науковий співробітник
Провідна установа - Харківський державний аграрний університет Мінагрополітики України
Захист дисертації відбудеться “24” вересня 2002 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.371.01 в Інституті агроекології та біотехнології УААН за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 12.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту агроекології та біотехнології УААН за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 12.
Автореферат розісланий “15” серпня 2002 року.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради, к.х.н. Заякіна Г.В.


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Соціально – економічні обставини, що склалися в державі та загострення екологічної проблеми, яку спричиняє всезростаюче забруднення навколишнього середовища, викликали потребу пошуку нових напрямків ведення сільськогосподарського виробництва. Гостро постала проблема відтворення родючості ґрунтів та використання нових екологобезпечних і енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур. Азот є одним з основних елементів, від якого залежить врожай культур, родючість ґрунту та стан агроекосистеми. Часткова заміна технічного азоту на біологічний має важливе значення.
Це питання особливо актуальним є для умов Полісся, що зумовлено ґрунтами з низьким рівнем родючості й можливістю міграції азотних сполук у нижні горизонти і робить їх не доступними для рослин і небезпечними у зв’язку з можливим надходженням у підгрунтові та поверхневі води. Оскільки ґрунт є основним компонентом агроекосистеми, то для вирішення даної проблеми необхідно проводити комплексну екологічну оцінку його стану з обов’язковим врахуванням мікробіологічних і біохімічних факторів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась відповідно до планів наукових досліджень програми “Розробити та реалізувати на практиці зональні моделі агроекосистем на принципах відновлюваного землекористування й оптимальної структури сільськогосподарських ландшафтів” (№ Держреєстрації 0196U012979).
Мета й завдання досліджень: Дослідити й вивчити стан екосистеми дерново-середньопідзолистого супіщаного ґрунту в результаті тривалого застосування різних видів органічних, мінеральних та бактеріальних добрив у зерно-картопляній сівозміні, особливості поживного режиму та біологічного стану ґрунту, баланс гумусу та азоту. Зробити комплексну оцінку екологічного стану ґрунту і його впливу на врожай та якість люпину жовтого.
Для досягнення поставленої мети необхідно вивчити:
- вплив тривалого окремого та сумісного застосування органічних, мінеральних та бактеріальних добрив на поживний режим та стан гумусу ґрунту;
- баланс азоту та гумусу;
- мікробний ценоз ґрунту та особливості його функціонування;
- біологічна активність ґрунту під дією елементів біологізації;
- оцінка біологічного стану за мікробіологічними та біохімічними показниками;
- агроекологічна оцінка екосистеми ґрунту;
- вплив добрив та біопрепарату на ріст, розвиток та врожай люпину жовтого;
- економічна та біоенергетична оцінка застосування добрив при вирощуванні люпину.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Вплив елементів біологізації зерно-картопляної сівозміни на екологічний стан дерново-підзолистого грунту та врожайність люпину жовтого

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок