Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Педагогічні засади формування особистісно зорієнтованого спілкування майбутніх учителів

Педагогічні засади формування особистісно зорієнтованого спілкування майбутніх учителів

Назва:
Педагогічні засади формування особистісно зорієнтованого спілкування майбутніх учителів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,89 KB
Завантажень:
189
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Південноукраїнський державний педагогічний
університет ( м. Одеса) ім.К.Д Ушинського
Богданова Марина Костянтинівна
УДК: 378.937+378.14+153.7
Педагогічні засади формування особистісно зорієнтованого спілкування майбутніх учителів
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
ОДЕСА - 2000


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Південноукраїнському державному педагогічному університеті (м. Одеса )ім. К.Д.Ушинського, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор
Хмелюк Раїса Іллівна
Південноукраїнський державний
педагогічний університет( м.Одеса)
ім.К.Д.Ушинського,
професор кафедри педагогіки
Офіційні опоненти - дійсний член АПН України, доктор
психологічних наук, професор
Бех Іван Дмитрович
директор Інституту проблем виховання
АПН України ( м. Київ);
кандидат педагогічних наук, доцент
Ликова Вікторія Анатоліївна
Одеський інститут удосконалення вчителів, завідувач кафедри педагогіки та психології.
Провідна установа - Запорізький державний університет,
кафедра управління та соціальної
педагогіки, Міністерство освіти і
науки України.
Захист відбудеться “12”bгрудня 2000р.о 930годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.053.01 при Південноукраїнському державному педагогічному університеті ( м.Одеса) ім. К.Д.Ушинського за адресою: 65091, м.Одеса, вул.Старопортофранківська, 26.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Південноукраїнського державного педагогічного університету (м.Одеса) ім. К.Д.Ушинського за адресою: 65091, м.Одеса, вул.Старопортофранківська, 26
Автореферат розісланий “10” листопада 2000р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Трифонова О.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. В останнє десятиріччя зазнали змін такі базисні поняття педагогіки, як “освіта” і “виховання”. Предметом пильного вивчення педагогічної науки стало створення освітніх систем, зорієнтованих на всебічний розвиток особистості дитини. Своєрідність особистісно зорієнтованої освіти виявляється вже у сфері цілей, під якими розуміється необхідність створення умов для розвитку особистісних функцій індивідуума.
Специфіка особистісно зорієнтованої освіти полягає в тому, що вона зосереджує свої зусилля не на виконанні замовлень суспільства, а на особистості самої дитини, на її розвитку та самовдосконаленні.
Необхідно відзначити, що в педагогічній теорії і практиці виокремилося декілька напрямків вивчення означеної проблеми: розуміння сутності парадигми особистісно зорієнтованого підходу, його специфіки і функцій (Бех І.Д., Бондаревська С.В., Іванова Т.В., Ликова Ж.А., Притико А.П., Фоменко В.Т., ); індивідуальна адаптивність особистісно зорієнтованих освітніх систем (Зембицький Д.М., Махненко С.Г.); співвідношення навчання і виховання в особистісно зорієнтованих освітніх системах (Бобенко Г.І.,Якиманська І.С.).
Проблеми гуманізації навчально-виховного процесу, особистісно зорієнтованої освіти висвітлено в дослідженнях О.О.Бодальова, Л.С.Виготського, Б.Ф.Ломова, О.Г.Спіркіна та інших.
Питанню підготовки вчителів до здійснення педагогічної взаємодії з учнями присвячено роботи М.Г.Демідової, І.А.Зязюна, Л.В.Кондрашової, З.Н.Курлянд, Р.І.Хмелюк, Т.С.Яценко.
Водночас, на жаль, ще й сьогодні ідея особистісно зорієнтованого підходу до освіти залишається тільки теорією. Вважаємо, що навчання студентів особистісно зорієнтованого педагогічного спілкування може стати тією необхідною ланкою, що пов’яже теорію з реальною дійсністю, з якою щодня зустрічається вчитель у школі. Актуальність означеної проблеми, її недостатня наукова та методична розробленість і водночас нагальна потреба освітньої практики зумовили вибір теми дослідження “Педагогічні засади формування особистісно зорієнтованого спілкування майбутніх учителів”.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема входить до тематичного плану науково-дослідної роботи кафедри педагогіки Південноукраїнського державного педагогічного університету( м.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Педагогічні засади формування особистісно зорієнтованого спілкування майбутніх учителів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок